Lukiodiplomit

Lukiolaisella on mahdollisuus suorittaa taito- ja taideaineissa lukiodiplomi.  Se on näyttö erityisosaamisesta ja harrastamisesta ja siitä annettava todistus on päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen liite.  Lukiodiplomi pohjaa lukioaikaisin suorituksiin ja näyttöihin.  Suorittaminen voi olla eduksi haettaessa jatkokoulutuspaikkoihin.

Lukiodiplomin voi suorittaa liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen osana voi suorittaa Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomin, josta saa myös kurssisuorituksen. Puheviestinnän kurssilla voi suorittaa valtakunnallisen puheviestinnän taitojen päättökokeen ja saada siitä puheviestinnän todistuksen, jolla on käyttöä työnhaussa ja josta voi saada pisteitä joihinkin jatko-opiskelupaikkoihin. 

Myös sekä ruotsin että englannin kielen opinnoissaan opiskelija voi osallistua valtakunnalliseen suulliseen kokeeseen, ja osallistumisestaan opiskelija saa erillisen todistuksen.