Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ja sen luonne

Madetojan musiikkilukion opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti eri oppiaineiden oppimäärät sekä menetelmät ja periaatteet oppimäärien toteuttamiseksi sekä arvioimiseksi ja opetuksen järjestämiseksi. Opetussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä opettajakunnan ja kaupungin opetusviranomaisten kanssa.

Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi

Madetojan musiikkilukion opetussuunnitelma 2016.

Madetojan musiikkilukion opetussuunnitelma 2021