Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen keskeisimpänä tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Opinto-ohjauksen tavoitteena on myös tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa, valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä ohjata ja tukea häntä erilaisissa henkilökohtaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen avulla opiskelijalla on mahdollisuus ymmärtää, miten hänen tekemänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- ja elämänsuunnitteluun sekä tulevaisuuden suunnitelmiin yleensä.

Opinto-ohjaaja tukee opiskelijoiden jatkokoulutus- ja urasuunnitelmia. Jatko-opintoihin ja -suunnitelmiin liittyvä päätöksenteon ohjaus on koko lukioajan kestävä ohjausprosessi. Opinto-ohjaaja opastaa opiskelijoita käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, tuki-, neuvonta- ja tietopalveluita

Yhteydenotto

Opiskelija voi varata ajan henkilökohtaisesti käymällä opon työhuoneessa, Wilma-viestillä, sähköpostilla tai puhelimella. Huoltajat voivat halutessaan olla yhteydessä opiskelijan opintoihin liittyvissä asioissa joko ryhmäohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

 

Tuula Mäkinen 

opinto-ohjaaja

tiedonsiirron yhteyshenkilö

puh. 044-703 9074

sähköposti:  tuula.makinen@ouka.fi

 

Nina Heikkinen

opinto-ohjaaja

puh. 050-367 2692

sähköposti: nina.heikkinen@ouka.fi