Opiskelijaksi Madetojan musiikkilukioon

Madetojan musiikkilukioon hakeminen tapahtuu keväällä toisen asteen yhteishaussa. Kevään 2017 yhteishaku toteutetaan osoitteessa https://opintopolku.fi. Hakuaika on 20.2.-13.3.2018. Ohjeet yhteishakuun hakija saa oman koulunsa opinto-ohjaajalta. Sen lisäksi oppilas toimittaa viimeistään 6. huhtikuuta 2018 hakulomakkeet ja todistusjäljennökset Madetojan musiikkilukioon. 

Lomake 1, josta selviää

  1. musiikin numero
  2. mahdollinen musiikkiluokkatoiminta
  3. tiedot vuosi- ja kurssitutkinnoista sekä muusta ohjatusta musiikkitoiminnasta

Lomake 2

  1. oppilaan hakemus

sekä

  1. todistusjäljennökset vuosi- ja kurssitutkinnoista sekä muusta ohjatusta musiikkitoiminnasta

 

Opiskelijat valitaan vertailulukujen perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 pistettä, alin keskiarvo sama kuin kaupungin muissakin lukioissa) ja musiikin harrastusta ja kykyä osoittavat pisteet (max 10 pistettä): 

1.  musiikin numero (10 tai 9 = 1p)  maksimi 1p
2.  musiikkiluokat (ala-aste 4 luokkaa ½p, yläaste 3 luokkaa ½p) maksimi 1p
3.  musiikkioppilaitosten suoritukset ja muu ohjattu  musiikkitoiminta maksimi 3p
4.  musikaalisuustesti maksimi 4p
5.  haastattelu maksimi 1p

 

Opiskelijaksi

Hakijan opas 2018

Lomake 1

Lomake 2

Ouluun lukioon 2018-2019

Oulun lukio - mun lukio, Youtubessa

Koulun esittelyvideo