Opiskelijaksi Madetojan musiikkilukioon

Kevään 2020 pääsykoe järjestetään koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi näyttökoevideoiden avulla

Koronavirustilanteesta johtuen emme voi järjestää kevään 2020 pääsykoetta Madetojan musiikkilukioon hakeneille alun perin suunnitellulla tavalla. Koululla järjestettävän pääsykokeen sijaan jokainen Madetojan musiikkilukioon hakeva kuvaa itsestään yhden näyttökoevideon.  

  

Näyttökoevideon maksimipituus on 5 min, eikä aikaa saa ylittää. Videota ei saa millään muotoa editoida. Näyttökoevideo tulee kuvata yhdellä otolla. Videota ei siis voi kuvata useassa osassa, ja liittää niitä yhteen lopulliseksi videoksi. Mikäli hakijan havaitaan editoineen videota, video hylätään. Videon voi kuvata esimerkiksi kännykällä ja sen voi kuvata itse tai ulkopuolisen avustamana. Hakijan täytyy kuitenkin näkyä kuvassa koko videon ajan.  

  

Näyttökoevideon tulee sisältää kolme osiota: hakijan esittely, laulunäyte ilman säestystä ja vapaavalintainen näyte, joka voi sisältää laulua tai yhden tai useamman instrumentin soittoa. Vapaavalintainen näyte tulee antaa ilman säestäjää tai taustanauhaa. Vapaavalintaisessa näytteessä omaa laulua voi halutessaan itse säestää jollakin instrumentilla.  

  

Hakija tallentaa valmiin videon valitsemaansa pilvipalveluun (esim. OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloudYoutube) ja lähettää Madetojan musiikkilukiolle linkin näyttökoevideoon käyttäen siihen tarkoitukseen olevaa sähköistä pääsykoelomaketta. Lomake on lähetettävä viimeistään 3.5.2020. Sen jälkeen, tai jollakin muulla tavalla kuin kyseisellä sähköisellä pääsykoelomakkeella lähetettyjä linkkejä tai videoita ei huomioida. 

  

Näyttökoevideossa tulee olla seuraavat osiot: 

 1. Hakijan esittely (oma nimi ja syntymäaika) 
 1. Laulunäyte ilman säestystä: 1. säkeistö laulusta Taivas on sininen ja valkoinen 
 1. vapaavalintainen näyte laulaen tai soittaen  

  

Huom! Näyttökoevideon tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

 • Maksimipituus 5 min 
 • Kuvatessa ei ole käytetty minkäänlaisia tehosteita, eikä videota ole editoitu jälkikäteen.  
 • Hakija näkyy videolla koko videon ajan 

Madetojan musiikkilukion sähköinen pääsykoelomake

 

Madetojan musiikkilukioon hakeminen tapahtuu keväällä toisen asteen yhteishaussa. Kevään 2020 yhteishaku toteutetaan osoitteessa https://opintopolku.fi. Hakuaika on 18.2.-10.3.2020. Ohjeet yhteishakuun hakija saa oman koulunsa opinto-ohjaajalta. Sen lisäksi oppilas toimittaa viimeistään 3. huhtikuuta 2020 hakulomakkeet ja todistusjäljennökset Madetojan musiikkilukioon. 

Lomake 1, josta selviää

 1. musiikin numero
 2. mahdollinen musiikkiluokkatoiminta
 3. tiedot musiikkiopinnoista sekä muusta ohjatusta musiikkitoiminnasta

Lomake 2

 1. oppilaan hakemus

sekä

 1. todistusjäljennökset vuosi- ja kurssitutkinnoista sekä muusta ohjatusta musiikkitoiminnasta

 

Opiskelijat valitaan vertailulukujen perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 pistettä, alin keskiarvo sama kuin kaupungin muissakin lukioissa) ja musiikin harrastusta ja kykyä osoittavat pisteet (max 10 pistettä): 

1.  musiikin numero (10 tai 9 = 1p)  maksimi 1p
2.  musiikkiluokat (ala-aste 4 luokkaa ½p, yläaste 3 luokkaa ½p) maksimi 1p
3.  musiikkioppilaitosten suoritukset ja muu ohjattu musiikkitoiminta maksimi 3p
4.  näyttökoevideo maksimi 5p

 

 

Opiskelijaksi

Hakijan opas 2020

Lomake 1

Lomake 2

Ouluun lukioon 2019-2020

Oulun lukio - mun lukio, Youtubessa

Koulun esittelyvideo