Oppikirjat

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019-2020

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

 

Kurssit 1–10: Särmä-sarja (Otava), digikirjat

 

Englanti

 

Kurssit 1–7: Insights (Otava)

Kurssi 8: ei oppikirjaa

Kurssi 9: Abilities-digioppikirja (Otava)

 

Ruotsi

 

Kurssi 1-7: Precis (Sanoma Pro)

Kurssi 8: YO-kertaus ruotsi, digikirja (SanomaPro)

Digikirjaa suositellaan kurssille RUB6

 

Ranska

 

B3-kieli:        Kurssit RAB3 1–3: Escalier 1 (SanomaPro)

Kurssit RAB3 4-6: Escalier 2

Kurssit RAB3 7-8: Escalier 3

Kurssit RAB3 9-10: Escalier 4

B2-kieli:        Kurssi RAB2 1: Escalier 2 (SanomaPro)

Kurssit RAB2 2-4: Escalier 2

Kurssi RAB2 5-6: Escalier 3

                      Kurssit RAB2 7-8: Escalier 4

 

Matematiikka

 

MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (Sanoma Pro)

 

Lyhyt matematiikka

 

Suosittelemme digikirjoja

Tekijä Lyhyt matematiikka –sarja (SanomaPro)

MAB2: Tekijä 2 Lyhyt matematiikka

MAB3: Huippu 3 (Otava)

MAB4: Tekijä 4 Lyhyt matematiikka

MAB5: Tekijä 5 Lyhyt matematiikka

MAB6: Tekijä 6 Lyhyt matematiikka

MAB7: Tekijä 7 Lyhyt matematiikka

MAB8: Tekijä 8 Lyhyt matematiikka

Maol-taulukot Otava

 

Pitkä matematiikka

 

Suosittelemme digikirjoja

Tekijä Pitkä matematiikka –sarja (SanomaPro)

MAA2: Tekijä 2 Pitkä matematiikka

MAA3: Tekijä 3 Pitkä matematiikka

MAA4: Tekijä 4 Pitkä matematiikka

MAA5: Tekijä 5 Pitkä matematiikka

MAA6: Tekijä 6 Pitkä matematiikka

MAA7: Tekijä 7 Pitkä matematiikka

MAA8: Tekijä 8 Pitkä matematiikka

MAA9: Tekijä 9 Pitkä matematiikka

MAA10: Tekijä 10 Pitkä matematiikka

MAA11: Tekijä 11 Pitkä matematiikka

MAA12: Tekijä 12 Pitkä matematiikka

MAA13: Tekijä 13 Pitkä matematiikka

Maol-taulukot (Otava)

 

Biologia

 

BI1: Koralli BI1: Elämä ja evoluutio (Otava)

BI2: Koralli BI2: Ekologia ja ympäristö (Otava)

BI3: Koralli BI3: Solu ja perinnöllisyys (Otava)

BI4: Koralli BI4: Ihmisen biologia (Otava)

BI5: Biologian sovellukset (Sanoma Pro)

 

Maantiede

 

GE1:GEOS1: Maailma muutoksessa (Sanoma Pro)

GE2: GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro)

GE3: GEOS3: Yhteinen maailma (Sanoma Pro)

GE4: GEOS4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)

 

Fysiikka

 

Suosittelemme digikirjoja

Fysiikka-sarja (SanomaPro LOPS 2016)

FY1: Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä

FY2: Fysiikka 2: Lämpö

FY3: Fysiikka 3: Sähkö

FY4: Fysiikka 4: Voima ja liike

FY5: Fysiikka 5: Jaksollinen liike ja aallot

FY6: Fysiikka 6: Sähkömagnetismi

FY7: Fysiikka 7: Aine ja säteily

Maol-taulukot (Otava)

 

Kemia

 

Suosittelemme digikirjoja

Mooli-sarja (Otava)

KE1: Mooli 1

KE2: Mooli 2

KE3: Mooli 3

KE4: Mooli 4

KE5: Mooli 5

KE6: Mooli kertaus

Maol-taulukot (Otava)

 

Uskonto, evankelis-luterilainen

 

UE1: Verso 1, Uskonnon juurilla (Sanoma Pro)

UE2: Verso 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (Sanoma Pro)

UE3: Verso 3, Maailman uskontoja (Sanoma Pro)

UE4: Verso 4, Uskonto Suomessa (Sanoma Pro)

UE5: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)

UE6: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)

 

Filosofia

 

FI1: F-sana mieti uudestaan  (Edukustannus)

FI2: Argumentti 2 Lukion filosofia, Etiikka (Sanoma Pro)

FI3: Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)

FI4: Argumentti 4, Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)

 

Psykologia

 

PS1: Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (Edita)

PS2: Skeema 2. Kehittyvä ihminen

PS3: Skeema 3. Tiedoa käsittelevä ihminen

PS4: Skeema 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

PS5: Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

PS6: PS1-5 Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Tabletkoulu , sähköinen kirja)

 

Historia

 

HI1: Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Edita)(uusi OPS)

HI2: Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (Edita)

HI3: Kaikkien aikojen historia 3. Itsenäisen Suomen historia (Edita)

HI4: Kaikkien aikojen historia 4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Edita)

HI5: Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Edita)

HI6: Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen (Edita)

 

Yhteiskuntaoppi

 

YH1: Forum. Yhteiskuntatieto (Otava)(uusi OPS)

YH2: Kanta 2. Taloustieto (Edita)

YH3: Kanta 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Edita)

YH4: Kanta 4. Kansalaisen lakitieto (Edita)

 

Musiikki (valtakunnallinen kurssi, MU1)

 

VOX.Lukion musiikki 1 (Otava)

 

Teoria

 

TAA1 ja TAA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet

 

Säveltapailu

 

STA1 ja STA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet

Harala, Mäkinen: Skaala. Rytmi- ja säveltapailuharjoituksia. Peruskurssit 1-3

 

Yleinen musiikinteoria ja säveltapailu

 

TAB1: Harala, Mäkinen: Klaavi. Musiikinteorian harjoitustehtäväkirjat 1/3, 2/3 ja 3/3

STB1: Harala, Mäkinen: Skaala. Rytmi- ja säveltapailuharjoituksia. Peruskurssit 1-3

 

Terveystieto

 

TE1: Terve! 1 Terveyden perusteet (Sanoma Pro)

TE2: Terve! 2 Ihminen, ympäristö ja terveys

TE3: Terve! 3 Terveyttä tutkimalla

TE4: TE1-3 Terveystiedon kertauskurssi (Tabletkoulu, digitaal. oppimateriaali)

 

Opinto-ohjaus

 

OP2 (2. vuosikurssi): Jatko-opinnot ja työelämä (Tabletkoulu)