Oppikirjat

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2018 - 2019

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kurssit 1 – 10: Uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1 – 10 (Otava),

 

Englanti

Kurssit 1 – 7: Insights (Otava)
Kurssit 8: Insights 8, jos ilmestyy ennen koulun alkua (muussa tapauksessa Open Road 8 (Otava)

Kurssi 9: Abienglanti (Otava)

 

Ruotsi
 

Kurssi 1 - 7:  Precis (Sanoma Pro)
Kurssi 10 : Abi ruotsi (Otava)

Digikirjaa suositellaan kurssille RUB6
 

Ranska

B3-kieli:

Kurssit RAB3 1–3: Escalier 1 (SanomaPro)
Kurssit RAB3 4-6: Escalier 2
Kurssit RAB3 7-8: Escalier 3
Kurssit RAB3 9-10: Escalier 4

 

B2-kieli:       Kurssi RAB2 1: Escalier 2 (SanomaPro)
Kurssit RAB2 2-4: Escalier 2
Kurssi RAB2 5-6: Escalier 3

Kurssit RAB2 7-8: Escalier 4

 

Venäjä

B3-kieli:        Ponjatno 1, 2, 3 (Finn Lectura)

 

Matematiikka
 

MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (Sanoma Pro)
 

Lyhyt matematiikka
 

Suosittelemme digikirjoja

Tekijä Lyhyt matematiikka –sarja (SanomaPro)

MAB2: Tekijä 2 Lyhyt matematiikka
MAB3:  Huippu 3 (Otava)

MAB4: Tekijä 4 Lyhyt matematiikka
MAB5: Tekijä 5 Lyhyt matematiikka
MAB6: Tekijä 6 Lyhyt matematiikka

MAB7: Tekijä 7 Lyhyt matematiikka
MAB8: Tekijä 8 Lyhyt matematiikka

Maol-taulukot Otava

 

Pitkä matematiikka
 

Suosittelemme digikirjoja

Tekijä Pitkä matematiikka –sarja (SanomaPro)

MAA2: Tekijä 2 Pitkä matematiikka
MAA3: Tekijä 3 Pitkä matematiikka
MAA4: Tekijä 4 Pitkä matematiikka
MAA5: Tekijä 5 Pitkä matematiikka
MAA6: Tekijä 6 Pitkä matematiikka
MAA7: Tekijä 7 Pitkä matematiikka
MAA8: Tekijä 8 Pitkä matematiikka
MAA9: Tekijä 9 Pitkä matematiikka
MAA10: Tekijä 10 Pitkä matematiikka
MAA11: Tekijä 11 Pitkä matematiikka
MAA12: Tekijä 12 Pitkä matematiikka
MAA13: Tekijä 13 Pitkä matematiikka

Maol-taulukot (Otava)
 

Biologia
 

BI1: Koralli BI1: Elämä ja evoluutio (Otava)
BI2: Koralli BI2: Ekologia ja ympäristö (Otava)
BI3: Koralli BI3: Solu ja perinnöllisyys (Otava)
BI4: Koralli BI4: Ihmisen biologia (Otava)
BI5: Biologian sovellukset (Sanoma Pro)

 

Maantiede
 

GE1:GEOS1: Maailma muutoksessa (Sanoma Pro)
GE2: GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro)

GE3: GEOS3: Yhteinen maailma (Sanoma Pro)
GE4: GEOS4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)
 

Fysiikka
 

Suosittelemme digikirjoja

Fysiikka-sarja (SanomaPro LOPS 2016)
FY1: Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä
FY2: Fysiikka 2: Lämpö
FY3: Fysiikka 3: Sähkö
FY4: Fysiikka 4: Voima ja liike
FY5: Fysiikka 5: Jaksollinen liike ja aallot
FY6: Fysiikka 6: Sähkömagnetismi
FY7: Fysiikka 7: Aine ja säteily

Maol-taulukot (Otava)
 

Kemia
 

Suosittelemme digikirjoja
Mooli-sarja (Otava)
KE1: Mooli 1
KE2: Mooli 2
KE3: Mooli 3
KE4: Mooli 4
KE5: Mooli 5

Maol-taulukot (Otava)

 

Uskonto, evankelis-luterilainen

UE1: Verso 1, Uskonnon juurilla (Sanoma Pro)
UE2: Verso 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (Sanoma Pro)
UE3: Verso 3, Maailman uskontoja (Sanoma Pro)
UE4: Verso 4, Uskonto Suomessa (Sanoma Pro)
UE5: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)
UE6: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)

 

Ortodoksinen uskonto

Kärkkäinen: Ortodoksisen kirkon historia
Viktor Railas: Raamattutieto, Uskonoppi, Ortodoksi kansalaisena

 

Elämänkatsomustieto

ET1: Hyvä elämä. Dialogi hyvästä elämästä. (Sanoma Pro)
ET2: Ihminen totuuden etsijänä. Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. (Sanoma Pro)
ET3: Hyvä yhteiskunta. Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä. (Sanoma Pro)

 

Filosofia

FI1: F-sana mieti uudestaan (Edukustannus)
FI2: Argumentti 2 Lukion filosofia, Etiikka (Sanoma Pro)
FI3: Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)
FI4: Argumentti 4, Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)
 

Psykologia

PS1: Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (Edita)
PS2: Skeema 2. Kehittyvä ihminen
PS3: Skeema 3. Tiedoa käsittelevä ihminen

PS4: Skeema 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5: Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
PS6: PS1-5 Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Tabletkoulu , sähköinen kirja)
 

Historia

HI1: Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Edita)(uusi OPS)
HI2: Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (Edita)

HI3: Kaikkien aikojen historia 3. Itsenäisen Suomen historia
HI4: Kaikkien aikojen historia 4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Edita)
HI5: Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Edita)
HI6: Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen (Edita)

 

Yhteiskuntaoppi

YH1: Forum. Yhteiskuntatieto (Otava)(uusi OPS)
YH2: Kanta 2. Taloustieto (Edita)
YH3: Kanta 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Edita)
YH4: Kanta 4. Kansalaisen lakitieto

 

Musiikki (valtakunnallinen kurssi, MU1)

VOX.Lukion musiikki 1 (Otava)

 

Teoria

TAA1 ja TAA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet
 

Säveltapailu

STA1 ja STA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet

 

Yleinen musiikinteoria ja säveltapailu

TAB1: Harala, Mäkinen: Klaavi. Musiikinteorian harjoitustehtäväkirjat 1/3, 2/3 ja 3/3
STB1: Harala, Mäkinen: Skaala. Rytmi- ja säveltapailuharjoituksia. Peruskurssit 1-3

 

Terveystieto
 

TE1: Terve! 1 Terveyden perusteet (Sanoma Pro)
TE2: Terve! 2 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE3: Terve! 3 Terveyttä tutkimalla
TE4: Terve! 4 Terveystiedon kertauskurssi (Tabletkoulu, digitaal. oppimateriaali)

 

Opinto-ohjaus
 

OP1 (1. vuosikurssi): Minä opiskelijana (Tabletkoulu)
OP2 (2. vuosikurssi): Jatko-opinnot ja työelämä (Tabletkoulu)