In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppikirjat Oppikirjat

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 - 2017

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kurssit 1-3: uudistettu Särmä-sarja, Sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1-3. (Otava)

Kurssit 4-9: Särmä-sarja (Otava)

 

Englanti

Kurssit 1-3:       Insights (Otava)

Kurssit 4–8:      Open Road (Otava)

 

Ruotsi

Kurssit 1-5: Precis (Sanoma Pro)

Kurssit 6-7: Magnet (Sanoma Pro)

 

Saksa

B2-kieli:            

Kurssit SAB2 1–3: Gute Idee 1-3 (SanomaPro)

Kurssit SAB2 4– 6: Panorama 4–6 (Otava)

Kurssit SAB2 7–8: ABIsaksa (Otava)

 

B3-kieli:            

Kurssit SAB3 1–2: Super gut (SanomaPro)

Kurssit SAB3 3–5: Gute Idee 1-3 (SanomaPro)

Kurssit SAB3 6–8: Panorama 4–6 (Otava)

Kurssit SAB3 9–10: ABIsaksa (Otava)

 

Ranska

B3-kieli:            

Kurssit RAB3 1–3: Escalier 1 (SanomaPro)

Kurssi RAB3 4-6: Escalier 2

Kurssi RAB3 7-8: Escalier 3

Kurssi RAB3 9-10: Escalier 4

                            

B2-kieli:            

Kurssi RAB2 1: Escalier 1 (SanomaPro)

Kurssi RAB2 2-4: Escalier 2

Kurssi RAB2 5-6: Escalier 3

Kurssi RAB2 7-8: Escalier 4

 

Venäjä

B3-kieli:          

Pora 1 (Otava)

 

MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (SanomaPro)

 

Lyhyt matematiikka 

MAB2: Tekijä 2 (SanomaPro)

MAB3: Tekijä 3 (SanomaPro)

Sigma-sarja (SanomaPro)

wMAB4: Matemaattinen analyysi, Sigma 4 (2012 tai uudempi painos)

wMAB5: Tilastot ja todennäköisyys, Sigma 5 (2013 tai uudempi painos)

wMAB6: Matemaattisia malleja II, Sigma 6 (2014 painos)

wMAB7: Talousmatematiikka, Sigma 7 (2010 tai uudempi painos)

wMAB8: Matemaattisia malleja III, Sigma 8

wMAB10: Kertauskirja, Sigma

Maol-taulukot (Otava)

 

Pitkä matematiikka

MAA2-MAA4 Pitkä matematiikka, Tekijä 2-4 (SanomaPro)

Pyramidi-kirjasarja (Sanoma Pro)

wMAA5: Vektorit, Pyramidi 5 (2012 painos tai uudempi)

wMAA6: Todennäköisyys ja tilastot, Pyramidi 6 (2012 tai uudempi painos)

wMAA7: Derivaatta, Pyramidi 7 (2009 tai uudempi painos)

wMAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot, Pyramidi 8 (2011 tai uudempi painos)

wMAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Pyramidi 9 (2011 tai uudempi painos)

wMAA10: Integraalilaskenta, Pyramidi 10

wMAA11: Laudatur 11. Lukuteoria ja logiikka (Otava)

wMAA12:Lukion Calculus 7. Numeerisia ja algebraalisia menetelmiä. (Otava)

wMAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Pyramidi 13

wMAA17: Kertauskirja, Pyramidi

Maol-taulukot (Otava)

 

Biologia

BI1: Koralli BI1. Elämä ja evoluutio (Otava)

wBI2: Lukion biologia: Solu ja perinnöllisyys (Otava) (1. painos)

wBI4: Lukion biologia: Ihmisen biologia (Otava) (1. painos)

wBI5: Lukion biologia: Bioteknologia (Otava) (1. painos)

 

Maantiede

GE1: GEOS1: Maailma muutoksessa (SanomaPro)

wGE2: GEOS 2: Yhteinen maailma. (Sanoma Pro) (1. painos)

wGE3: GEOS 3: Haasteiden maailma (Sanoma Pro) (1. painos)

wGE4: GEOS 4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)

 

Fysiikka

FY1:Fysiikka luonnontieteenä (SanomaPro, 2016 painos)

Oppikirjasarja: Physica, (Sanoma Pro)

wFY4: Liikkeen lait, Physica 4 (2013 tai uudempi painos)

wFY5: Pyöriminen ja gravitaatio, Physica 5 (2014 painos)

wFY6: Sähkö, Physica 6 (2014 painos)

wFY7: Sähkömagnetismi, Physica 7 (2014 painos)

wFY8: Aine ja säteily, Physica 8

wFY11: Kertauskurssi, YO Fysiikka (Sanoma Pro)

Maol-taulukot (Otava)

 

Kemia

Mooli-sarja (Otava)

KE1: Mooli 1, uusin painos

KE2: Mooli 2, uusin painos

wKE3: Mooli 3

wKE4: Mooli 4

wKE5: Mooli 5

wKE7: Abi kemia

Maol-taulukot (Otava)

 

Uskonto, evankelis-luterilainen

UE1: Verso 1, Uskonnon juurilla (SanomaPro)

wUE2: Uusi Arkki 2, Kirkkohistoria ja kirkkotieto (Edita)       

wUE3: Uusi Arkki 3, Etiikka(Edita)

wUE5: Uusi Arkki 5, Uskonto Suomessa (Edita)

 

Filosofia

FI1: F-sana FI1 (Edukustannus)

wFI2: Filo 2, Filosofian etiikka (SanomaPro)

wFI3: Filo 3, Tiedon ja todellisuuden filosofia (SanomaPro)

wFI4: Filo 4, Yhteiskuntafilosofia (SanomaPro)

 

Psykologia

PS1: Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (Edita)

PS2: Skeema 2. Kehityspsykologia

wPS3: Skeema 3. Tiedonkäsittelyn perusteet

wPS4: Skeema 4. Motivaatio, tunteet ja taitava ajattelu

wPS5: Skeema 5. Persoonallisuus ja mielenterveys

 

Historia

HI1: Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Edita)

HI4: Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen (Edita)

wHI3: Kaikkien aikojen historia 3. Kansainväliset suhteet (Edita)

wHI4: Kaikkien aikojen historia 4. Suomen historian käännekohtia (Edita)

HI5: Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Edita)

wHI6: Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen (Edita)

 

Yhteiskuntaoppi

YH1: Forum. Yhteiskuntatieto (Otava)

wYH2: Kansalainen ja Talous (Edita)

wYH3: Kansalainen ja oikeus (Edita)

wYH4: Kansalainen ja Eurooppa (Edita)

 

Musiikki (valtakunnallinen kurssi, MU1)

VOX.Lukion musiikki 1 (Otava)

 

Musiikkitieto

Rainer Palas: Taidemusiikki tutuksi (Otava)

 

Teoria ja säveltapailu

TAA1, TAA2, STA1 ja STA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet

 

Yleinen musiikinteoria ja säveltapailu

TAB1: Harala, Mäkinen: Klaavi. Musiikinteorian harjoitustehtäväkirjat 1/3, 2/3 ja 3/3

STB1: Harala, Mäkinen: Skaala. Rytmi- ja säveltapailuharjoituksia. Peruskurssit 1-3

 

Terveystieto

TE1: Terve! 1 Terveyden perusteet (Sanoma Pro) Uusin painos, uusi OPS, painettu tai sähköinen oppikirja

wTE2: Terve! 2 Nuoret, terveys ja arkielämä (Sanoma Pro) (uusi painos)

wTE3: Terve! 3 Terveys ja tutkimus (Sanoma Pro)

wTE4: Terve! 4 Abipaketti (Sanoma Pro)