Oppilaanohjaus 7. luokalla Oppilaanohjaus 7. luokalla

Sisällöt:

1 kurssi

Merikosken koulun oppilaaksi:

Kouluyhteisössä toimiminen

7. luokan opintojen rakenne

Tavat, säännöt, ympäristö, käyttäytyminen

Tukioppilastoiminta

Vapaa-aika ja harrastukset, koulun kerhotoiminta

 

2. kurssi

Opiskelun taidot: oppimistyylit, tiedonhaku

Työelämään tutustuminen

 

3. kurssi

Tasa-arvo, itsetuntemus ja päätöksenteko:

Valinnaisaineet yläluokilla

Työelämään tutustuminen

Perusopetuksen rakenne 8. ja 9. luokilla

Opetuksen eteneminen ja oppimisen arviointi

 

Tavoitteena 7. luokalla ovat erityisesti omien opiskelutapojen tunnistaminen, opiskelutaitojen parantaminen ja itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen alueita ovat sopeutuminen Merikosken koulun oppilaaksi, opiskelun tukeminen ja vaikeuksissa auttaminen.