In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Koulussamme noudatetaan Oulun kaupungin oppilaan arvioinnin periaatteita. Arviointia suoritetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin.

Huoltajille tiedotetaan arvioinnin periaatteista koulun kotitiedotteessa. Tiedotteessa on käyttäytymisen arviointikriteerit, oppilaan oppimistuloksia vastaavat arvosanat ja koulun yleisiä periaatteita koskien arviointia. 

Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi:Aineenopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Tarvittaessa työskentelyn ja kokeen aikana annetaan lisäaikaa, mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa, tai tulkkipalvelua. Oppilaalle voidaan laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät tai järjestää suullinen koe.

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi:Arviointi on sanallista valmistavassa luokassa. Kun oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi, voidaan oppilasta arvioida myös numerolla. Päättöarviointi on aina numeroarviointia. 

Jos oppilas on sairaana koepäivänä, tulee huoltajan ilmoittaa siitä koululle. Koe suoritetaan läksykerhossa.

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, tulee oppilaan huoltajalle ilmoittaa asiasta. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.