Koulun esittely

Merikosken koulu tarjoaa yleissivistävää perusopetusta oppivelvollisille. Koulumme toimii kahdessa eri yksikössä, alakoulu Toppilassa, Merituuli yksikössä ja yläkoulu Tuirassa Merikosken koulurakennuksessa. Yläkoulun yhteydessä, samassa rakennuksessa toimii myös Merikosken lukio. Koulussa vahvistetaan oppilaiden toiminnanohjauksen taitoja, edistämme oppilaiden aktiivista osaamista ja kehitämme heidän opiskelutaitojaan turvallisessa ympäristössä oppilaiden omia jatko-opintoja varten.

Toiminta-ajatuksemme:

Koulumme toiminta-ajatuksena on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Oppilaille tarjotaan valinnaisuudella mahdollisuuksia kehittää itseään haluamaansa suuntaan.

Tavoitteenamme on tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja suvaitsevaiseksi yhteiskunnan jäseneksi, jolla on riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoja varten.

Merikosken yläkoulu
Itäkangastie 9
90500 Oulu

 

Merikosken alakoulu, Merituuli vuosiluokat 1-2 ja valmistava opetus
Ruittukuja 4
90520 Oulu

 

Merikosken koulu, Merituuli yksikkö, vuosiluokat 3-6

Kauppaseurantie 2

90520 OULU