Hammashuolto

Kaikki Merikosken koulun 7.– 9.-luokkien oppilaat hoidetaan pääsääntöisesti Tuiran hammashoitolassa, Kangastie 12, 90500 OULU, puh: 08 5584 6430.

Koululaisille tehdään hampaiden määräaikaistarkastuksia suuhygienistillä ja tarpeen mukaan hammaslääkärin terveystarkastuksia. Lapselle tai nuorelle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettua hoitoa. Kutsu tarkastukseen lähetetään kaikille alle 18-vuotiaille.Hoito on peruskouluikäisille maksutonta.

Varatulle ajalle on tultava täsmällisesti. Huoltajat järjestävät kuljetuksen ja valvovat, että oppilas menee hänelle varattuna aikana hammashoitoon. Mikäli oppilaalle tulee este, aikavaraus on peruttava mahdollisimman pian. Kahden laiminlyönnin jälkeen hammashoitola ottaa yhteyden huoltajaan. Käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta hammaslääkärissä tai -hoitajalla, jota ei ole siirretty tai peruttu, peritään yli 15 vuotiailta sakkomaksu 51,40 euroa.

Hyvä muistaa:
• Säännöllinen ateriarytmi ja ylimääräisen napostelun välttäminen
• Janojuoma on VESI
• Hampaiden harjaus fluoritahnalla kahdesti päivässä
• Ruokailu on hyvä päättää ksylitolipurkkaan tai - pastilliin

Terveydenhoito

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää oppilaan terveyttä ja hyvinvointia. Oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan terveystarkastuksissa. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1., 5. ja 8.-luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta. Kahdeksannen luokan koululääkärintarkastuksessa nuori saa lisäksi nuorison terveystodistuksen, joka on voimassa 5 vuotta.

Sairauksien hoito tapahtuu pääsääntöisesti omalla terveysasemalla. Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla. Oppilaan jatkohoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan mahdollisimman pian yhteyttä.

Ruoka-aineallergiat eivät pääsääntöisesti vaadi lääkärin/terveydenhoitajan todistusta ruokailua varten. Allergiat/rajoitteet ilmoitetaan opettajalle, joka välittää tiedot keittiölle.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiapu-tilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Merikosken yläkoulun kouluterveydenhoitajina toimivat Sanna Iisakka - koululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin - sekä  Vähäkangas Satu torstaisin. Päivystysaika on vastaanottopäivinä klo 11.30-12.00.

Merituulen eli alakoulun terveydenhoitaja on Teija Hirvonen. Hän on koululla maanataisin ja torstaisin - jolloin päivystysaika 9.30 - 10.00. Kouluterveydenhoitajalta saatte tarvittaessa alle 10-vuotiaasta sairaasta lapsesta hoitolomaselvityksen työnantajaa varten.

Varmimmin terveydenhoitajat tavoittaa puhelimitse päivystystunnilla tai wilman kautta.

Lasten täitartunnat yleistyvät säännönmukaisesti alkusyksystä päiväkotien ja koulujen avatessa ovensa kesälomien jälkeen. Toinen esiintymispiikki on tammikuun alussa joululomien jälkeen. Huoltajien tulee säännöllisesti kiinnittää asiaan huomiota.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.  Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. Hän on koululla maanantaisin ja tiistaisin.

Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Koulupsykologi Jenni Pietarisen työn tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Koulupsykologi ohjaa oppilasta ja hänen perhettään tarvittaessa myös muiden tukipalveluiden piiriin. Koulupsykologi osallistuu myös oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä huoltajan ja kouluhenkilöstön kanssa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.