Valtakunnallinen kehittäjäkouluverkosto Majakka

Verkostossa on mukana 177 koulua 38 kunnasta.

Majakka – verkoston tavoitteena on

 • Uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa
 • Luoda ja levittää uusia innovaatioita
 • Edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota
 • Tukea opettajien osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista
 • Kehittää johtamisen käytäntöjä

Merikosken koulun kehittämishankkeet ovat:

Hyvinvointi: Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen Liikkuva koulu -menetelmällä sekä henkilöstön kouluttaminen Lapset puheeksi työkalun käyttöön.

Osallisuus: Osallistavan arvioinnin kehittäminen

Ilmiöpohjainen oppiminen: teemaviikkoina

Peliporojekti: Koulun ja Yliopiston yhteinen oppimisympäristöprojekti jossa tuotetaan peli suomen kielen oppimisen näkökulmasta

Oppimisympäristöt: kansainvälinen Digital Schools of Europe – hanke ( DSoE)

Oulun Majakka-koulut ovat:

 • Haukiputaan koulu
 • Hintan koulu
 • Jokirannan koulu
 • Oulunsalon kirkonkylän koulu
 • Kaakkuri koulu
 • Merikosken koulun
 • Myllyojan koulu
 • Myllytulin koulu
 • Pitkäkankaan koulu
 • Rajakylän koulu
 • sekä valtion ylläpitämä Normaalikoulu

Majakka –verkostoa vetää Aluerehtori Harri Kauppinen

Liikkuva koulu -ohjelma

Merikosken koulu on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa.  Se on yksi hallitusohjelman koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen liikkumaan vähintään tunti päivässä ja siten luoda aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tämä näkyy koulussa esimerkiksi oppitunteja toiminnallistamalla, mahdollistamalla välituntiliikuntaa sekä kannustamalla oppilaita liikkumaan omin lihasvoimin myös koulumatkat.

Viihtyisämpi koulupäivä tehdään yhdessä aktivoimalla oppilaat osallistumaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Tämä parantaa koulun ilmapiiriä, työrauhaa ja oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oppimista.

Marraskuussa 2017 koulutettiin oppilaita välkkäriohjaajiksi, jonka jälkeen he ovat olleet mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa liikuntapäivää, toteuttamassa liikkuvaa joulukalenteria sekä ohjaamassa välituntiliikuntatoimintaa. Lisäksi kaikille oppilaille tehtiin kysely ennen joulua, jonka perusteella koulun toimintaa on kehitetty. Esimerkiksi kevätlukukaudella 2018 on kaksi liikuntakerhoa: Salibandyseura Merkikoski SBT pitää salibandykerhoa ja Tervarit jalkapallokerhoa. Oppilaiden toivomia urheiluseuroja on otettu myös esittelemään lajejaan talviliikuntapäivänä sekä valinnaisliikunnantunneilla. Talviolympialaisten aikaan Merikosken oppilaat osallistui Hiihtovalmentaja Toni Roponen olympiahaasteeseen. Oppilaita on tarkoitus ottaa mukaan suunnittelemaan koulun pihaa sopivammaksi välituntiliikuntaan sekä suunnittelemaan erilaisia tempauksia ja tapahtumia.

Liikuntavälitunnit toteutetaan klo 12.45-13 välitunnilla pääsääntöisesti isossa liikuntasalissa sekä keväällä ja syksyllä myös koulun pihalla:

 • Tiistaisin 7-luokkalaiset
 • Keskiviikkoisin 8-luokkalaiset
 • Torstaisin 9-luokalaiset

Digital Schools of Europe

Digital Schools of Europe on kahdeksan Euroopan maan yhteinen oppimisympäristöjen digitalisoitumisen ja teknologian kehittämisen hanke, joka käynnistyi vuonna 2015.

Mukana on Irlanti, Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Suomesta hankkeeseen osallistuu Oulun kaupungin Majakka- kehittäjäkouluverkoston koulut.

Hanketta vetää kehittäjäopettaja Pauliina Kanervo.

Hankkeen puitteissa koululle laaditaan kolmen vuoden digitalisoinnin tavoiteohjelma. Ohjelmassa on neljä osa-aluetta:

 • Digitalisoitumisen johtaminen
 • Koulun verkko ja laitteet, sekä sähköiset oppimateriaalit
 • Opettajien osaaminen
 • Oppilaiden oppiminen

Osallistuvien maiden yhteistyön tavoitteena on parantaa Euroopan maiden oppilaiden valmiuksia toimia digikansalaisena ja luoda yhteinen laatujärjestelmä digitalisoitumiseen.

Tapakasvatus

Tapakasvatuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

Oppilas:

 • Osaa tervehtiä kaikkia ihmisiä kohteliaasti.
 • Osaa sanoa oikeissa tilanteissa kiitos, ole hyvä, anteeksi ja käyttää muutenkin kohteliasta kieltä.
 • Osaa olla yhteisönä erilaisissa tilaisuuksissa, osaa hyvät tavat juhlatilaisuuksissa, osaa kunnioittaa ja vaalia perinteitä.
 • Osaa hyvät ruokailutavat ja käyttää niitä.
 • Osaa keskustella vieraan henkilön kanssa ja osaa esitellä ihmisiä toisilleen.
 • Osaa odottaa vuoroa, osaa kuunnella ja osaa keskittyä toisten puheeseen.

Ohjelma

Syyskuu:

Tervehdin kaikkia kohteliaasti (hyvää huomenta, hyvää päivää, näkemiin). Käytän oikeissa tilanteissa sanoja kiitos, ole hyvä, anteeksi.

Lokakuu:

En kiusaa ketään ja puutun, jos näen kiusaamista. Ketään ei jätetä yksin.

Marraskuu:

Osaan työskennellä kaikkien kanssa. Edistän omalta osaltani luokan työrauhaa ja hyvää työilmapiiriä.

Joulukuu:

Pyrin ajattelemaan ja myös sanomaan toisista myönteisiä asioita.

Tammikuu:

Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.

Helmikuu:

Kiinnitän erityistä huomiota kohteliaaseen ja asialliseen kielenkäyttöön.

Maaliskuu:

Olen rehellinen.

Huhtikuu:

Huolehdin omalta osaltani yhteisen kouluympäristön siisteydestä.  

Toukokuu:

Työskentelen keskittyneesti ja rauhallisesti  lukuvuoden loppuun asti. Noudatan hyviä tapoja juhlatilaisuuksissa.