Luokkien 7-9 kokeet

Lukuvuoden alussa laaditaan suunnitteilla olevista kokeista koekalenteri. Oppilaille jaetaan luokkakohtaiset koelistat. Kalenterissa olevien kokeiden lisäksi pidetään kirjallisia läksynkuulusteluja, sanakokeita ja muita pienempiä testejä.

Joka keskiviikko koulupäivän jälkeen järjestetään rästikoe, jossa tekemättä jääneet kokeet pyritään suorittamaan. Keskiviikkoisin oppilaalla voi poikkeuksellisesti olla kaksi koetta, toinen normaalisti koulupäivän aikana ja toinen rästikokeessa.

Opettajat merkitsevät tulevat kokeet myös Wilmaan, josta oppilaat ja huoltajat näkevät mahdolliset alkuperäiseen aikatauluun tulleet muutokset.

Poikkeukselliset koejärjestelyt:

1.     Etukäteen sovittu poissaolo

Mikäli oppilas on koepäivänä pois koulusta etukäteen anotulla luvalla, hän sopii opettajan kanssa kokeen tekemisen ajankohdasta hyvissä ajoin etukäteen.

2.     Sairauspoissaolo

Oppilas tekee rästiin jääneen kokeen heti seuraavassa mahdollisessa läksyparkissa koulupäivän päätyttyä. Oppilas itse ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen kokeen teosta.

Huom! Huoltajalta on tultava selvitys poissaolon syystä koepäivän aikana.

3.     Muu poissaolo

Mikäli oppilas on pois koetunnilta esimerkiksi hammaslääkärikäynnin vuoksi, hän tekee kokeen jollakin muulla tunnilla saman päivän aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, koe tehdään seuraavassa mahdollisessa läksyparkissa työpäivän päätyttyä. Oppilas itse sopii asiasta opettajan kanssa etukäteen.

Jos oppilas on luvatta pois kokeesta, hänellä ei ole oikeutta tehdä koetta jälkeenpäin.

Jos oppilas tulee kokeeseen ja palauttaa tyhjän paperin, suoritus on hylätty. Erillinen koe järjestetään oppilaalle, joka on ollut poissa yhteisestä kokeesta sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia.