Kummi- ja tukioppilaat

Koulussamme on tukioppilaita ja kummioppilaita eri luokka-asteilla. Heidän tehtävänään on osaltaan tukea oppilastovereita selviytymään koulussa, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda turvallista ilmapiiriä.  Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Maria Mustakallio-Tuomaala ja Saara Hintsala.