Kummi- ja tukioppilaat - Myllytullin koulu - Oulun kaupunki

Kummi- ja tukioppilaat Kummi- ja tukioppilaat

Koulussamme on tukioppilaita ja kummioppilaita eri luokka-asteilla. Heidän tehtävänään on osaltaan tukea oppilastovereita selviytymään koulussa, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda turvallista ilmapiiriä.  Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Markus Huhtala ja Maria Mustakallio-Tuomaala.

Koulumme on mukana kiusaamista ehkäisevässä KIVAKOULU –toiminnassa.