Lukuinto Myllytullissa

Myllytullin koulu valittiin vuoden 2013 alussa yhdeksi pilottikouluksi valtakunnalliseen Lukuinto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten monipuolisia lukutaitoja. Tähän kolmivuotiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan kehittämisohjelmaan sisältyy oleellisena osana yhteistyö koulun, kodin ja lähikirjaston kanssa. Myllytullin koulun lähikirjasto on kaupunginkirjaston lasten ja nuorten osasto.

Koulumme Lukuinto-hankkeessa on ollut mukana eri oppiaineiden opettajia, kirjastoväkeä ja tietenkin oppilaita. Jo vuoden 2012 lopulla projektiin valittiin kaksi silloista 7. luokkaa (7b ja 7c), jotka tekivät varsinaisen työn opettajien, kirjastoväen ja vanhempien tukemana.  Yhdessä päätimme, että tutkimuskohteemme on koulumme monivaiheinen historia. Onhan kysymyksessä jo 1870-luvulla perustettu Oulun suomalainen tyttökoulu eli Tipala.

Oppilaat ahkeroivat koko lukuvuoden 2013 tämän projektin parissa. He valitsivat itse aihealueet ja työstivät niitä koulussa eri aineiden oppitunneilla. Tavoitteena oli tehdä koulumme ensimmäinen verkkolehti, jossa ryhmien tuotokset esitellään. Tavoitteemme onnistui! Nyt verkkolehti on valmis, ja pala koulumme kiinnostavaa historiaa on kaikkien luettavissa osoitteessa www.tullintarinat.wordpress.com.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta www.lukuinto.fi.