Myöhästymisten korvaaminen luokilla 7-9

  • 5 keltaisesta myöhästymisestä (alle 15 min.) seuraa yksi läksyparkkitunti, jolla korvataan menetetty työaika.
  • 3 oranssista myöhästymisestä (16-30 min.) seuraa yksi läksyparkkitunti, jolla korvataan menetetty työaika
  • Yli 30 min myöhästyminen on koko tunnin luvaton poissaolo, ellei huoltaja esitä hyväksyttävää selitystä. Se korvataan yhden tunnin läksyparkilla.
    • Hyväksyttävä selitys ei ole esim. toistuva pommiin nukkuminen.

Mikäli oppilas jättää menemättä hänelle määrättyyn läksyparkkiin, seurataan kasvatuskeskustelun portaita. Koulu voi määrätä oppilaalle jälki-istuntoa toistuvista laiminlyönneistä. Rehtori voi kirjoittaa kirjallisen varoituksen.

Oleskelu koulualueella koulupäivän päättymisen jälkeen

Koulupäivän päättymisen jälkeen oppilas voi jäädä koulualueelle vain erityisestä syystä (kuljetus, kerho yms.), josta huoltaja on sopinut luokanopettajan /valvojan kanssa. Tällöin oppilas voi oleskella oppituntien ajan oppilasaulassa liikuntasalin edessä. Välitunniksi siirrytään pihalle.