Poissaolot

Poissaolojen syyt tulee selvittää välittömästi. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lastensa poissaoloista viipymättä. Näin luokanopettajat ja luokanvalvojat/luokanohjaajat ovat ajan tasalla siitä, mitkä oppilaan poissaoloista ovat luvallisia (esimerkiksi sairauspoissaoloja) ja mitkä luvattomia.

Luvattomat poissaolot ovat aina merkki siitä, että oppilaan asiat eivät ole kohdallaan. Varhainen puuttuminen ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä ja edesauttaa asioiden korjaantumista varhaisessa vaiheessa.

Myös luvallisiin poissaoloihin tulee puuttua. Koulunkäynnin kannalta on tärkeää selvittää poissaolojen syyt sekä niiden merkitys opintojen etenemiseen.

Oulun kaupungin päivitetyssä mallissa on määritelty uudet tuntirajat poissaoloihin puuttumiseksi. Tästä linkistä avautuu Myllytullin mallia kuvaava kaavio (pdf).