Iltapäivätoiminta

Oulussa järjestetään iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkien sekä erityisopetuksen oppilaille, mikäli ryhmien minimikoot täyttyvät. Toiminta perustuu opetushallituksen määrittämiin tavoitteisiin ja Oulun kaupungin omaan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. 

Lukuvuonna 2020-2021 järjestetään iltapäivätoimintaa ainoastaan Niemenrannan koulussa (ei Salonpään koulussa).
Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulun työpäivinä klo 11.00 – 16.30 välisenä aikana. 

Oppilas on vakuutettu toiminnan aikana. Toimintaan osallistuvat lapset voivat käyttää koulukuljetuksia normaalin aikataulun puitteissa, mikäli heillä on oikeus kuljetukseen. 

Toiminnassamme kasvatuksellisina tavoitteena ovat mm. sosiaalinen vuorovaikutus, myönteiset elämykset, turvallinen ympäristö, liikunta, leikki, ohjattu toiminta, omatoimisuus, ulkoilu, turvalliset aikuiset, lepo ja terveellinen välipala sekä yhteistyö kodin ja koulun kanssa.

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemus tehdään internetin kautta osoitteessa http://www.ouka.fi/nuoriso/iltapaiva . 


Lisätietoja: 
Koulun rehtori
Niemenrannan ip-toiminnan puhelinnumero 050 590 3264