ERITYISJÄRJESTELYJEN HAKEMINEN

Erityisjärjestelyjä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Kun kysymyksessä on pitkäaikainen sairaus tai pysyvä vamma, erityisjärjestelyhakemus tehdään viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon. Lukion on toimitettava lautakuntaan kaikki erityisjärjestelyhakemukset kevään tutkinnon osalta viimeistään 7. joulukuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 5. kesäkuuta. Ilmoittautumisen yhteydessä vireille pantua erityisjärjestelyhakemusta voidaan täydentää kevään tutkinnon osalta viimeistään 25.1. ja syksyn tutkinnon osalta 25.8. Myöhässä toimitetut hakemukset tai puutteelliset hakemukset käsitellään normaalisti, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla.

Erityisjärjestelyjä voi hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, mikäli niiden tarpeellisuus havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Erityisjärjestelyhakemus kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan lautakunnan laatimalle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä erikoislääkärin lausunto sairaudesta tai vammasta. Lääkärinlausunto kirjoitetaan lautakunnan laatimalle lomakkeelle tai toimitetaan erillisenä liitteenä, ja sen tulee yleensä olla lukioaikana hankittu. Joissakin tapauksissa, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon.

Ennen ylioppilastutkinnon kokeita äkillisesti sairastuneelle kokelaalle voidaan kuitenkin edellä esitetyistä määräajoista poiketen hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Kokelaan on lukion välityksellä otettava lautakuntaan yhteyttä mahdollisten erityisjärjestelyjen saamiseksi. Kokelas saa suullisen luvan erityisjärjestelyihin, ja kokelaan tulee lukion rehtorin välityksellä lähettää hakemus ja lääkärintodistus lautakuntaan heti, kun se on mahdollista.

Opiskelijan on syytä yhdessä rehtorin, opettajien ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa jo ennen erikoislääkärinlausunnon hankkimista harkita, mitkä erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa ovat tarpeen.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, sairaat ja vammaiset kokelaat sekä kokelaiden puoltolauseet, määräys rehtoreille ja opettajille.