Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella, jos olet yli 16-vuotias Suomen kansalainen, sinulla on oleskelulupa tai olet turvapaikanhakija.

Voit opiskella perusopetuksen alkuvaiheen tai sen osia ja perusopetuksen päättövaiheen. Sinut ohjataan sopivaan ryhmään tasotestin perusteella.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon kootaan suoritettavat kurssit omien tarpeidesi, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien perusteella.

Opetusta on päivisin klo 8:00 - 16:00 välisenä aikana.

Perusopetus on tutkintotavoitteisille opiskelijoille maksutonta.

Aikuisten perusopetuksen vaiheet

Lukutaitovaihe

Lukutaitovaihe on osa perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Lukutaitovaiheen opinnot on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville.

Lukutaitovaiheessa opiskelet esimerkiksi näitä oppinaineita:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Lukutaitovaiheen opetus pidetään Kastellin monitoimitalolla, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu.

Alkuvaihe - APA

Perusopetuksen alkuvaiheessa opiskelet esimerkiksi näitä oppiaineita:

 • suomi toisena kielenä
 • englanti
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot.

Perusopetuksen alkuvaiheen opetus pidetään Kastellin monitoimitalolla, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu.

Päättövaihe - APP

Voit aloittaa perusopetuksen päättövaiheen opinnot alkuvaiheen suoritettuasi. Mikäli osaat suomea riittävän hyvin, voit aloittaa päättövaiheen opinnot ilman alkuvaiheen opintoja. Kielitaitovaatimus on vähintään A2.1.

Päättövaiheessa opiskelet esimerkiksi näitä oppiaineita:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • englanti (A-kieli)
 • ruotsi (B1-kieli)
 • matematiikka
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 •  maantieto
 • terveystieto
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Aikuisten perusopetuksen koko oppimäärä on valmis, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaasi kuuluvien oppiaineiden oppimäärät ja suoritettujen kurssien kokonaismäärä on vähintään 46.

Perusopetuksen päättövaiheen opetus pidetään Kaukovainion kampuksella, Kotkantie 1, 90250 Oulu.

Päättövaiheen oppimäärä on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, mikä onkin varsin yleinen opiskeluaika. Voit edetä myös hitaammin ja käyttää esimerkiksi kolme vuotta. 

Jos olet opiskellut aikaisemmin ammatillisessa koulutuksessa, vapaan kansansivistyksen oppilaitoksissa tai muualla sellaisia aihekokonaisuuksia, jotka vastaavat jotakin tai joitakin perusopetuksen kursseja, voit saada vapautuksen näiden kurssien suorittamisesta.

Kutsumme sinut kielitestiin, jos meillä on vapaita opiskelupaikkoja.

Vapautuville paikoille järjestetään täydennyshaku elokuussa.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijan opas, lukuvuosi 2023-2024

Perusopetuksen opiskelijoiden opinto-ohjaus

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Tuomo Polo
Yleiset kielitutkinnot (suomi)
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ainevastaava