Tukea opiskeluun

Opintojen ohjaus ja tukeminen Oulun aikuislukiossa

Opinto-ohjaus, aloitusinfot

Ryhmänohjaus - ryhmänohjaajien tiedot päivittyvät!

Tukiopetus

Erityisopetus

Lukiokuraattori ja lukiopsykologi

Terveydenhoitaja

Opiskeluhuolto

Sairaanhoito

Päihdepalvelut

Hammashoito