Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet on valittu ryhmissä järjestetyillä vaaleilla. Hallituksessa on edustajia aikuisten perusasteen, TUVA:n ja lukion ryhmistä.

Hallituksen tehtävänä on toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimia yhteishengen kohottajana kouluissa.

Hallitus on mukana järjestämässä toimintaa ja tapahtumia koululla yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Hallituksesta on valittu edustajat opiskeluhuoltoryhmään ja ruokalatoimikuntaan.

Oppilaskunnan ohjaajina lukuvuonna 2024-2025 toimivat