Suomi toisena kielenä -opetus

Lisätietoja suomen opiskelusta aikuislukiossa

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Tuomo Polo
Yleiset kielitutkinnot (suomi)
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ainevastaava

suomea Oulun aikuislukiossa

Alkeiskurssit

Alkeisjatkokurssit

YKI-kurssi

Lukiokurssit