Kansainvälisyys

Oulun aikuis­lukion globaa­li­kasvatus / kansain­vä­li­syys­toiminta

Kansainvälisyyskasvatuksen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa suvaitsevaksi, kulttuuri-identiteetiltään vahvaksi kansalaiseksi lisääntyvän kulttuurien rinnakkaiselon ja yhteistoiminnan maailmassa. Kasvatus on tietojen ja taitojen antamista kulttuurienväliseen ymmärtämiseen ja globalisoituneessa maailmassa viestimiseen ja toimimiseen, sekä ohjaamista yhteisöllisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvaan maailmanlaajuiseen vastuuseen.

Monikulttuurisuus näkyy Oulun aikuislukion arjessa, ja korostamme kansainvälisyyden tärkeyttä. Esimerkiksi laaja kielitarjonta antaa mahdollisuuden tutustua myös muihin kulttuureihin. Maahanmuuttajilla on mahdollisuus suorittaa koulullamme perusasteen tutkinto. Lisäksi tarjoamme maahanmuuttajille suomen kielen opetusta.

Oulun aikuislukiossa opetuksen ja koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteet

Opiskelija

 • kasvaa suvaitsevuuteen ja tasa-arvoisuuteen
 • ymmärtää oman kulttuurin osana maailmanlaajuista kokonaisuutta
 • omaksuu kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden, myönteisiä asenteita ja saa myönteisiä kokemuksia
 • kiinnostuu kielistä, kulttuureista ja kansainvälisten asioiden seuraamisesta
 • kehittyy kommunikointiin liittyvissä tiedoissa, asenteissa ja taidoissa
 • saa monipuolisen maailmankuvan ja uusia tarkasteluperspektiivejä
 • saa tietoa ja valmiuksia toimia luontevasti monikulttuurisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä

Kansain­vä­li­syys­toiminta henkilöstön ja koulun tasolla

 • hyödyntää esim. Pohjoismaiden ministerineuvoston ja EU:n tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälisiin projekteihin
 • vaatii riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja
 • edistää koulun kansainvälistä verkostoitumista
 • edesauttaa opetussuunnitelmassa mainittujen kulttuuri-identiteetti- ja kansainvälisyysaihekokonaisuuksien toteutumista
 • edistää henkilöstön kielellisiä valmiuksia toimia monikulttuurisessa kouluympäristössä
 • edellyttää koulun esittelyaineiston (esim. kotisivujen ja koulun esitteiden) vieraille kielille päivittämistä