Päättöarvosanan korottaminen tai suorittaminen

Saat opettajalta ohjeet, suorittamiseen vaadittavan materiaalin ja palautettavat tehtävät. Kun opettaja on arvioinut palauttamasi tehtävät, saat luvan kokeen tekemiseen.

Korotuskurssit ja vastuuopettajat

biologia

elämänkatsomustieto

englanti

fysiikka

historia

kemia

maantieto

matematiikka

ruotsi

suomi toisena kielenä

terveystieto

uskonto

yhteiskuntaoppi

äidinkieli ja kirjallisuus

Tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumisesta Oulun aikuislukion aineopiskelijaksi saat opinto-ohjaajalta.