Erityisopetus

Jos opiskelijalla on haasteita opinnoissaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien, tarkkaavuuden ongelmien, hahmottamisen vaikeuksien, terveydentilan, vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden vuoksi, hän voi pyytää tukea opintoihinsa erityisopettajalta. Lisäksi erityisopettaja voi auttaa opiskelutekniikoihin, motivaatioon ja ajanhallintaan liittyvissä pulmissa. Jos jokin asia opiskelussa tai oppimisessa mietityttää, ota rohkeasti yhteyttä erityisopettajaan.

Lukiseulat ja yksilötestit: Jos opiskelijalla on haasteita lukemiseen, kirjoittamiseen tai luetun ymmärtämiseen liittyen, hänen kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja tiedustella, milloin seuraava lukiseula pidetään.

Pedagogisen tuen suunnitelma: Lukio-opintoja varten voidaan tehdä pedagogisen tuen suunnitelma, joka mahdollistaa erilaiset tukitoimet opintojaksoille ja kokeisiin. Erityisopettaja arvioi suunnitelman tarpeen ja tekee sen Wilmaan. Perusteena suunnitelmalle voi olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, terveydentila tai opiskelukielen puutteellinen hallinta.

Tukitoimet ylioppilaskirjoituksiin: Erityisopettaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa hakemuksen tarvittavista tukitoimista ylioppilastutkintolautakuntaan.

Yhteisopettajuus: Erityisopettaja pyrkii olemaan mukana luokassa jokaisessa periodissa yhdellä opintojaksolla.

T-merkinnät todistuksessa: Erityisopettaja voi auttaa opiskelijaa suorittamaan kesken jääneitä kursseja loppuun. Jos opiskelijalla on esimerkiksi haasteita kirjoittaa puuttuva essee, hän voi pyytää apua erityisopettajalta.

Henri Huumonen
henri.huumonen(at)eduouka.fi
p. 040 6325 295
Työhuone 42008 Kastellin monitoimitalo
     - perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opiskelijat

Tero Valta
tero.valta(at)eduouka.fi
p. 040 3518 847
     - TUVA-opiskelijat