KOMPENSAATIO

Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta. Jos kokelas ei halua kompensaatiota, hänen tulee jättää kirjallinen ilmoitus lukiolle niin aikaisin, että lukio ehtii ilmoittaa tämän Ylioppilastutkintolautakunnalle. Ellei ilmoitusta ole tehty, kompensaatio tehdään automaattisesti.

Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä; i+, i, i- ja i=.

Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

- laudatur (L) 7
- eximia cum laude approbatur (E) 6
- magna cum laude approbatur (M) 5
- cum laude approbatur (C) 4
- lubenter approbatur (B) 3
- approbatur (A) 2

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin:

- 12 pistettä kompensoi i+
- 14 pistettä kompensoi i
- 16 pistettä kompensoi i-
- 18 pistettä kompensoi i=

Mikäli kokelas on hylätty jossakin aineessa useamman kerran, otetaan hänen paras improbaturinsa huomioon kompensaatiota laskettaessa.

Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Lähde: Ylioppilaslautakunnan yleiset ohjeet ja määräykset