In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

KOULUMME ESITTELY

Tervetuloa opiskelemaan Oulun aikuislukioon.

Oulun aikuislukio on nuorison ja aikuisten luokaton oppilaitos, jossa opiskelu tähtää selkeään tavoitteeseen: perusasteen ja lukion suorittamiseen tai erillisten aineiden oppimäärien suorittamiseen.

Aikuislukiossa voit:

  • suorittaa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päivä- ja iltaopintoina.
  • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja päivä- ja iltaopintoina.
  • suorittaa lukion oppimäärä tai erillisiä lukiokursseja päivä-, ilta- ja etäopintoina.
  • suorittaa ylioppilastutkinto tai sen osia.
  • korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja päivä-, ilta- ja etäopintoina.

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Aineopiskelumaksu

Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen lukion aineoppimäärien suorittamisesta, kun koko oppimäärään kuuluvat kurssit on suoritettu. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset kurssit ja mahdollisesti valinnaisia kursseja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.

Pääsääntöisesti aineopiskelu on maksutonta.
Aineopiskelijalta, joka on varsinaisena opiskelijana toisessa oppilaitoksessa peritään kurssimaksu, joka on 25 euroa/kurssi. Enintään kurssimaksu on 100 euroa lukuvuodessa. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelijailmoituksen laskutusta varten.
Oppilaitokselta perittävä kurssimaksu on ilta- ja päiväopetuksessa 75 euroa kurssilta ja eLukiossa 100 euroa kurssilta.