Koulumme esittely

Tervetuloa opiskelemaan Oulun aikuislukioon.

Oulun aikuislukio on koulu aikuisille ja nuorille. Tarjoamme lukio-opintoja sekä aikuisten perusopetusta ja nivelvaiheen TUVA-koulutusta.

Aikuislukiossa voit:

  • suorittaa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päiväopintoina ja etätoteutuksella.
  • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.
  • suorittaa lukion oppimäärä tai erillisiä lukio-opintoja päivä-, ilta- ja etäopintoina.
  • suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osia.
  • korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja päivä-, ilta- ja etäopintoina.
  • suorittaa yleiseen kielitutkintoon valmentavan suomen kielen kurssin.
  • osallistua yleisen kielitutkinnon suomen kielen ja ruotsin kielen keskitason kokeisiin.

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Aineopiskelumaksu

Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen lukion aineoppimäärien suorittamisesta, kun koko oppimäärään kuuluvat opinnot on suoritettu. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset opinnot ja mahdollisesti valinnaisia opintoja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista/opintojaksoita. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.

Koko perusopetuksen tai lukion oppimäärää suorittaville aikuislukion opiskelu on maksutonta.
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelumaksu, joka on 60 €/lukuvuosi. Aineopiskelijamaksu laskutetaan lukuvuosittain kaikilta aineopiskelijoiksi ilmoittautuneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta, vaikka ei olisi suorittanut yhtään opintoja. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelijailmoituksen laskutusta varten.
Jos opiskelija on kirjoilla jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa, aineopiskelumaksu on 60€/kurssi (=2 opintopistettä). Minimiveloitus on 60€ lukuvuodessa. Aineopiskelumaksu kattaa kurssille ilmoittautumisen. Maksua ei palauteta, jos kurssia ei saa suoritettua.
Ylioppilastutkinnon täydentäjiltä ja korottajilta peritään kyseisen lukuvuoden aineopiskelijamaksu 60 €. Maksamalla aineopiskelumaksun voi osallistu opintoihin ja yo-kokeisiin syksyn ja kevään aikana. Yo-tutkintoa voi korottaa ja täydentää ilman aineopiskelijamaksua, jos on valmistunut ylioppilaaksi Oulun aikuislukiosta kahden edellisen ylioppilastutkintokerran aikana.
Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan.
Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta, paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään lukuvuosimaksu 60 €.

Kestävän kehitys

Kestävän kehityksen suunnitelma

Vuosikertomuksia

Vuosikertomus 2015-2016
Vuosikertomus 2014-2015
Vuosikertomus 2013-2014
Vuosikertomus 2012-2013

Vuosikertomus 2011-2012
Vuosikertomus 2010-2011
Vuosikertomus 2009-2010
Vuosikertomus 2008-2009

Oulun aikuislukion organisaatiokaavio (pdf)

Lukioiden välinen yhteistyö