Koulumme esittely

Tervetuloa opiskelemaan Oulun aikuislukioon.

Oulun aikuislukio on nuorison ja aikuisten luokaton oppilaitos, jossa opiskelu tähtää selkeään tavoitteeseen: perusasteen ja lukion suorittamiseen tai erillisten aineiden oppimäärien suorittamiseen.

Aikuislukiossa voit:

  • suorittaa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päivä- ja iltaopintoina.
  • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja päivä- ja iltaopintoina.
  • suorittaa lukion oppimäärä tai erillisiä lukiokursseja päivä-, ilta- ja etäopintoina.
  • suorittaa ylioppilastutkinto tai sen osia.
  • korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja päivä-, ilta- ja etäopintoina.

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Aineopiskelumaksu

Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen lukion aineoppimäärien suorittamisesta, kun koko oppimäärään kuuluvat kurssit on suoritettu. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset kurssit ja mahdollisesti valinnaisia kursseja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.

Aineopiskelijalta peritään lukuvuosimaksu, joka on 50 euroa lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelija-ilmoituksen laskutusta varten. Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan. Pelkästään suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta.

Kestävän kehitys

Kestävän kehityksen suunnitelma

Vuosikertomuksia

Vuosikertomus 2015-2016
Vuosikertomus 2014-2015
Vuosikertomus 2013-2014
Vuosikertomus 2012-2013

Vuosikertomus 2011-2012
Vuosikertomus 2010-2011
Vuosikertomus 2009-2010
Vuosikertomus 2008-2009

Oulun aikuislukion organisaatiokaavio

Lukioiden välinen yhteistyö