LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS, LUVA

Lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joilla on tavoitteena lukio-opinnot.

Koulutukseen voivat hakea nuoret ja aikuiset, joilla on
• on peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot
• suomi toisena kielenä – opintoja ja riittävä suomen kielen taito.

OPINNOT
Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan vähintään 25 kurssia. Lukioon valmistavien kurs-sien lisäksi koulutuksessa voi korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella lukiokursseja. Opiskelu oikeuttaa opintotukeen.
 

OPINNOT

Koulutus on yhden lukuvuoden pituinen ja laajuudeltaan vähintään 25 kurssia. Lukioon valmistavan opintojen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella lukiokursseja.

Oppiaine Pakolliset kurssit

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

10

Muut kielet

3

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot

2

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus

2

Opinto-ohjaus

2

Valinnaiset opinnot

6
YHTEENSÄ 25


HAKEMINEN

Lukioon valmistavaan koulutukseen haetaan 23.2.2021 klo 08:00 – 7.4.2021 klo 15:00 osoitteessa www.opintopolku.fi. Varsinaisen hakuajan jälkeen voit tiedustella vapaita koulutuspaikkoja opinto-ohjaaja Marja Elina Jaroselta, p. 044 7039 745.

Lukioon valmistavaan koulutukseen hakeneille järjestetään haastattelu. Haastatteluajat ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Lisätietoja

Marja Elina Jaronen
p. 044 7039 745
marjaelina.jaronen(at)eduouka.fi