LUKIOSANASTO

A1-A2 - kielet
Ala-asteen 3., 4. tai 5.luokalla alkaneet kielet: englanti, saksa tai venäjä.

Abiturientti, abi
Lukion viimeisen vuoden opiskelija, ylioppilaskokelas, joka valmistautuu ylioppilastutkintoon.

Aikuislukio
Pääsääntöisesti aikuisille tarkoitettu lukio, jossa opetus on tiiviimpää ja nopeatempoisempaa kuin päivälukiossa.

Ainevastaava
Oulun aikuislukiossa opiskelijaa ohjataan ainekohtaisesti. Erityisesti ainekohtaisesta ohjauksesta huolehtivat eri oppiaineista vastaavat opettajat. Ainevastaavien tehtävänä on huolehtia opintojen alussa ainekohtaisesta tiedottamisesta ja ohjata opiskelijoita oikeisiin opiskelumenetelmiin omissa aineissaan.
Ainevastaava yhdessä aineenopettajan kanssa ohjaa opiskelijoita myös ainekohtaisesti yo-tutkintoon liittyvissä käytännön asioissa.
Aineohjauksesta vastaavan puoleen voi kääntyä opintojen aikana yleensä oppiaineeseen ja opintojen ainekohtaiseen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

B1-kieli
Peruskoulun 7.luokalla aloitettu kieli, ruotsi.

B2-kieli
Peruskoulun 8.luokalla aloitettu valinnainen kieli, ranska, saksa tai venäjä.

B3-kieli
Lukiossa alkava vieras kieli, espanja, ranska, saksa tai venäjä.

Etälukio www.elukio.fi

Hylätty kurssi
on kurssi, jonka arvosana on 4. Hylätyn kurssin saa uusia osallistumalla kerran uusintakuulusteluun ja tekemällä muut kurssin opettajan edellyttämät suoritukset. Kurssin voi käydä myös uudelleen.

Hyväksiluku
Lukiossa aikaisempien lukio-opintojen hyväksiluku tehdään erotodistuksesta kansliassa automaattisesti. Ammatillisten opintojen hyväksiluvun tekee opinto-ohjaaja.

Jakso
Lukuvuosi jakautuu ilta- ja etälukiossa kuuteen jaksoon, päiväopinnoissa viiteen jaksoon.

Jaksojärjestys
kertoo, milloin kunkin koodin oppitunnit ja kokeet pidetään.

Jaksotodistus
Jokaisen jakson jälkeen annettava yhteenveto opiskelijan opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Jaksotodistuksen saa kansliasta. Annetut arvosanat opiskelija näkee myös Wilmasta.

Koeviikko
Jakson lopussa on 6 päivän mittainen koeviikko, jollain noudatetaan muunnettua työjärjestystä. Viikkoon sisältyy kunkin koodin oma koe-päivä ja kaikille yhteinen kokeen palautuspäivä. Koeviikolla ei pidetä oppitunteja ja koeviikon jälkeen alkaa uusi jakso.

Kurssi
33 tunnin mittainen opiskelukokonaisuus, jonka suorittamisesta annetaan arvosana tai suoritusmerkintä. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin, jotka ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kurssien lukumäärä eri oppiaineissa vaihtelee.

Kurssin arviointi
Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin, opiskelijan tuotoksiin ja aktiiviseen läsnäoloon.

Kurssitarjonta
Kurssitarjonta on lukuvuoden aikana tarjottavien kurssien aikataulu, joka kertoo kurssien sijoittumisesta lukuvuoden eri jaksoille. Opiskelija valitsee kurssitarjottimelta oman opinto-ohjelmansa mukaisesti kursseja, joista rakentuu hänen opinto-ohjelmansa.

Lukion oppimäärä
Jokaisesta oppiaineesta on opiskeltava vähintään pakolliset kurssit. Lukion koko oppimäärän suorittamiseen vaaditaan opintonsa yli 18-vuotta aloittaneelta yhteensä vähintään 44 kurssia ja alle 18-vuotta aloittaneelta 48 kurssia.

Lukion suoritusaika
Lukion suoritusaika on 2-4 vuotta.

Maahanmuuttajien perusaste
Maahanmuuttajien perusaste on osa Oulun aikuislukion perusasteen opetusta. Perusaste on kurssimuotoinen, kuusijaksojärjestelmässä oleva peruskoulun yläaste.

Maahanmuuttajien perusasteen tuntijako on mukautettu Oulun aikuislukion tuntijakoon eli se on muutoin sama kuin perusasteella, mutta äidinkieli ja kirjallisuus on korvattu suomi toisena kielenä - opinnoilla ja ruotsin kieli on poistettu. Myös suomalaiset voivat osallistua opetukseen.

Nollakurssi
Peruskoulun oppimäärää kertaava kurssi ja lukion aineopintoihin perehdyttävä kurssi.

Opinto-ohjaaja
Opo auttaa ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa. Opinto-ohjaajalta saa myös ohjausta ja tietoa lukion jälkeisistä opiskeluvaihtoehdoista ja työelämästä.

Opinto-ohjelma
Opiskelijan valitsemien oppiaineiden kurssien yhteinen kokonaisuus.

Oppimäärän arviointi
Opiskelija on suorittanut oppiaineen oppimäärän, kun hän on suorittanut kaikki opinto-ohjelmaansa kuuluvat kyseisen oppiaineen kurssit ja näistä riittävän määrän hyväksytysti. Päättöarvosana muodostuu suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvona.

Pakolliset kurssit
Kurssit, jotka on suoritettava valinnoista riippumatta niiden, jotka aikovat suorittaa lukion oppimäärän.

Perusaste
Aikuislukion perusaste on peruskoulun yläkoulua ja keskikoulua vastaava kouluaste. Sen suorittamisesta koulun antama todistus vastaa peruskoulun tai keskikoulun päättötodistusta.
Perusasteelle opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on, että opiskelijaksi ilmoittautuva ei ole oppivelvollinen ja että hän on käynyt vähintään kuusivuotisen kansakoulun tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Päiväopinnot
Päiväopetusta järjestetään kolmessa Oulun seudun ammattiopiston yksikössä: Myllytullin yksikkö, Isokatu 1, Kempeleen yksikkö, Piriläntie 145 ja Kaukovainion toimipiste, Kotkantie 2. Tunnit pidetään Myllytullin yksikössä neljänä päivänä viikossa (ma-to), Kempeleen yksikössä tiistaisin ja torstaisin sekä Kaukovainion toimipisteessä maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Syventävät kurssit
Valinnaisia kursseja, joilla syvennetään aineessa osaamista ja valmentaudutaan yo-kirjoituksiin.

Tuntijako
Kuinka monta kurssia kussakin aineessa on ja mitkä kursseista ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia.

Uusintakuulustelu
Hylätyn kurssiarvosanan (4) tai puuttuvan suorituksen (T) saaneelle tarkoitettu koetilaisuus. Mikäli sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi varsinaisesta kurssikokeesta poissaollutta opiskelijaa ei voida muuten arvioida, hän saa osallistua uusintakuulusteluun.

Ylioppilaskirjoitukset
Syksyisin ja keväisin järjestettävät valtakunnalliset päättökokeet. www.ylioppilastutkinto.fi