MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPISKELU

Oulun aikuislukiossa voi opiskella matematiikkaa monella tasolla. Joka lukuvuosi on tarjolla perusasteen matematiikan kursseja, lukion pitkän ja lyhyen matematiikan kurssit.Valitse itselle sopiva vaihtoehto

  • opiskele matematiikka tähtäimenä lukion päättötodistus.
  • opiskele matematiikka korottaaksesi perusasteen tai lukion päättötodistuksen arvosanaa
  • opiskele aineopiskelijana parantaaksesi matematiikan taitoja

Matematiikka (pdf)

Fysiikan opiskelijoille yhden lukuvuoden aikana kurssitarjottimesta löytyy lukion pakollisen kurssin lisäksi seitsemän syventävää kurssia ja kertauskurssi. 

Fysiikka (pdf)

Kemian opiskelijoille yhden lukuvuoden aikana kurssitarjottimesta löytyy lukion pakollisen kurssin lisäksi neljä syventävää kurssia ja kertaus kurssi.

Kemia (pdf)