MUITA OHJEITA

Lukilausunnot
Luku- ja /tai kirjoitushäiriötä koskeva lukilausunto tulee jättää YTL:n ohjeen mukaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lukilausunto täytyy hankkia kahdelta lausunnonantajalta (neurologian tai foniatrian erikoislääkäriltä ja erityisopettajalta esim. puheterapeutilta). Lievemmissä tapauksissa riittää yksi asiantuntijalausunto. Lukihäiriöstä annettava lausunto tehdään YTL:n lomakkeelle. Lausuntojen hankkimiseen kannattaa ryhtyä riittävän ajoissa, että ne voidaan lähettää lautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Lääkärintodistus
Jos kokelaan suorituksiin on haitallisesti vaikuttanut sairaus tai vaikeat kotiolot, tulee sairaudesta lähettää lääkärintodistus ja muista seikoista riittävä selvitys. Lääkärintodistukset jätetään rehtorille, joka lähettää ne heti kirjoitusten jälkeen ylioppilastutkintolautakunnalle.

Kokeiden lopulliset tulokset
Kirjoitusten tulokset tulevat koululle keväällä toukokuun loppupäivinä ja syksyllä marraskuun puoleen väliin mennessä. Keväästä 1996 alkaen yleisarvosanaa ei ylioppilastutkinnossa ole annettu.

Tarkistusarvostelu
Jos kokelas, alaikäisen kokelaan huoltaja tai opettaja on tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tulee tehdä lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Rehtori puolestaan ilmoittaa lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle , jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen. Lautakunnan määräämiä tarkistusarvostelijoita on vähintään kaksi. Kumpikaan heistä ei ole aikaisemmin arvostellut suoritusta. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta hakemuksen tekijälle ja tiedoksi lukion rehtorille.

Sukunimen muutos
Jos sukunimi muuttuu ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana, on siitä jätettävä rehtorille virkatodistus YTL:aa varten.