OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Postitse ilmoittautuvan tulee tulostaa hakulomake. Ilmoittautuessa jätetään kopio viimeisestä yleissivistävästä oppilaitoksesta (kansakoulusta, peruskoulusta, keskikoulusta tai lukiosta) saadusta päästö- tai erotodistuksesta. Kopio riittää, jos ilmoittautujalla on mukanaan myös alkuperäinen todistus. Muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää tai lähettää koulun kansliaan. Opiskelu voi alkaa aina jaksojen alussa.

Aikuislukion opinnot eivät oikeuta opintotukeen eikä koulumatkatukeen.

Lukio ja peruskoulu
Ilmoittautua voi koska tahansa lukuvuoden aikana kanslian aukioloaikana. Opinnot voi aloittaa aina jakson alussa. Ilmoittautumislomakkeen mukaan liitettävä viimeisin koulutodistus. Koko oppimäärän suorittamiseen tähtäävä opetus on maksutonta, jos ei ole päätoiminen opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Ennen opintojen alkua voi varata aikaa opinto-ohjaajalta.

Etälukio
Ilmoittautua voi koska tahansa lukuvuoden aikana aikuislukion kansliaan. Opinnot voi aloittaa jakson alussa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Koko lukion oppimäärään tähtäävä opetus on maksutonta, jos ei ole päätoiminen opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Jos aikoo suorittaa kokeita muualla kuin koulussa, tulisi keskustella koevastaavan kanssa koejärjestelyistä ja muista käytännön seikoista.

Yo-kirjoitukset
Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 5.6.
Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 23.11.

Hajauttajat, jotka ovat olleet syksyn kirjoituksissa ja jatkavat kirjoituksia keväällä, ilmoittautuvat kuitenkin vasta tulosten tultua. Kirjoitusmaksut vaihtelevat. Ajantasaiset kirjoitusmaksut löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi .

Kursseille
Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Opettaja voi ottaa vielä toisella ja kolmannella tunnilla lisää opiskelijoita, mutta hän ei ole enää velvollinen selittämään kurssin sisältöä. Jos opiskelija ei pääse ensimmäiselle oppitunnille, kannattaa asiasta ilmoittaa kurssin opettajalle sähköpostitse.

Aineopiskelu
Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen lukion aineoppimäärien suorittamisesta, kun koko oppimäärään kuuluvat kurssit on suoritettu. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset kurssit ja mahdollisesti valinnaisia kursseja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.

Aineopiskelumaksu lukiossa
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu, joka on 50 euroa lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelija-ilmoituksen laskutusta varten.  Maksu peritään lukuvuosittain kaikilta lukuvuoden aikana opiskelijaksi ilmoittauneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta. Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan. Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään suomi toisena kielenä opinnoista aineopiskelijamaksu.

Aineopiskelumaksu perusopetuksessa
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu, joka on 50 euroa lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelija-ilmoituksen laskutusta varten. Maksu peritään lukuvuosittain kaikilta lukuvuoden aikana opiskelijaksi ilmoittauneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta. Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan. Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään suomi toisena kielenä opinnoista aineopiskelijamaksu.

OPPAITA JA ESITTEITÄ

Opiskelijaopas, lukio-opinnot, lv. 20-21

Opiskelijaopas, aikuisten perusopetus, LUVA, lukiostartti, illan perusopetuksen s2, YKI, lv. 20-21

Lukio-opas romaneille (pdf)

Suomi toisena kielenä iltaopetuksessa 20-21

Kurssitarjottimet

Opetussuunnitelma

NUORET-sivusto

LOMAKKEET

Hakulomake aikuislukioon

Hakulomake Osaolaiset

Aineopiskelijailmoitus 

Läsnäoloilmoitus

Tenttianomuslomake

Ilmoittautuminen uusintakokeeseen

Ilmoittautuminen kevään 2020 yo-kokeeseen

Iltaopetuksen lukujärjestyspohja