OPISKELU OULUN AIKUISLUKIOSSA

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin. Otamme uusia opiskelijoita jokaisen jakson alussa.

Kouluun ilmoittautumisen jälkeen kansliassa luodaan opiskelijalle henkilökohtaiset tunnukset Moodleen ja Wilmaan. Moodle on virtuaalinen oppimisympäristö, jonne opettajat laittavat kurssin materiaalit. Wilman kautta ilmoittaudutaan kursseille.

 

Wilma
Huoltajatunnus Wilmaan
Roolin (huoltajatunnus) lisääminen olemassa olevaan Wilma-tunnukseen

Moodle
Moodlen ohjeet (pdf)

Office 365 (Windows-koneet),
mm. eduouka-sähköposti

Office 365 (Muut laitteet),
mm. eduouka-sähköposti

Eduouka-salasanan vaihtaminen

LOMAKKEET

Ilmoittautumislomake aikuislukioon, lukio-opetus (pdf) 

Ilmoittautumislomake aikuislukioon, perusopetus (pdf)

Hakulomake Osaolaiset (pdf)

Aineopiskelijailmoitus (pdf) 

Läsnäoloilmoitus (pdf)

Tenttianomuslomake (pdf)

Ilmoittautuminen uusintakokeeseen (pdf)