OPPILASKUNTA

Oppilaskunta aikuisten perusasteella

Oppilaskunnan hallitukseen lv. 2020-2021 ei ole vielä valittu jäseniä. Vaalit käydään syksyn aikana.
Hallituksen tehtävänä on toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimia yhteishengen kohottajana kouluissa.