OPPILASKUNTA

Oppilaskunta aikuisten perusasteella

Oppilaskunnan hallitukseen lv. 2020-2021 on valittu Kastellin monitoimitalon ryhmistä 9 jäsentä ja Kaukovainion ryhmistä 9 jäsentä. 
Hallituksen tehtävänä on toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimia yhteishengen kohottajana kouluissa.

Oppilaskunnan toiminnan ohjaajina toimivat opinto-ohjaaja Erika Holappa ja s2-opettaja Mona Ahonen.