OPPILASKUNTA

Oppilaskunta aikuisten perusasteella

Lukuvuoden 2022-2023 oppilaskunnan toiminnan ohjaajana toimii opinto-ohjaaja Erika Holappa. 
Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan vaalilla. 

Hallituksen tehtävänä on toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimia yhteishengen kohottajana kouluissa. Hallituksesta myös valitaan edustajat opiskeluhuoltoryhmään ja ruokalatoimikuntaan.