Päiväopetus - Oulun aikuislukio - Oulun kaupunki

AIKUISTEN PERUSASTEEN PÄIVÄOPETUS

Aikuisten perusasteella voivat opiskella yli 16-vuotiaat opiskelijat. Opetus on jaettu lukuvuodessa viiteen eri jaksoon. Jokaisessa jaksossa voi opiskella eri aineiden opetusta.
Maahanmuuttajataustaisilla perusasteen opiskelijoilla äidinkieli ja kirjallisuus on korvattu suomi toisena kielenä - opinnoilla ja ruotsin kieli on poistettu. Kaikki opiskelijat opiskelevat yhteensä vähintään 44 kurssia eri oppiaineita.

HAKU AIKUISTEN PERUSASTEEN OPINTOIHIN LUKUVUODELLE 2017-2018

Hakuaika on 14.3.-5.4.2017. Haku tehdään koulun etusivulla olevien sähköisten hakulomakkeiden kautta.

Suomenkielinen täyttöohje hakijan ohjaajalle (pdf)

Hakulomakkeet löytyvät koulun etusivulta.

 

• Jos hakijaa ei valita ensimmäisenä hakuvaihtoehtona olevaan kouluun, hänen hakemuksensa toimitetaan seuraavana hakutoiveena olevaan kouluun.

• Jos hakijaa ei valita mihinkään kouluun, 15-29-vuotiaiden osalta tiedot toimitetaan Oulun kaupungin etsivään nuorisotyöhön. Lisätietoa: www.ouka.fi/ouka/nuoret/etsiva-nuorisotyo
• Tulokset ilmoitetaan 23.5.2016 mennessä.

Peruskoulun kesto on 2 vuotta. Koulu on kurssimuotoinen. Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. Kielitaitosuositus on A2.1. Matematiikan ja englannin voi aloittaa ilman aikaisempia opintoja. 

Mahdollisille vapautuville paikoille järjestetään täydennyshaku elokuussa aikuislukiolla Kastellin monitoimitalossa. 

Yhteystiedot: opinto-ohjaaja Marja Elina Jaronen, p. 044 703 9745, marjae.jaronen(at)eduouka.fi
Suomi toisena kielenä ainevastaava, Jaana Seppä, p. 044 703 9756, jaana.seppa(at)eduouka.fi 

Perusasteen päiväopetus

 

Kastellin Monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

  • Perusasteen opetus
  • Lukiostartti
  • Lukioon valmistava koulutus

Sijainti kartalla: Aikuisten perusasteen päiväopetus, Sairaalanrinne 5

Opinto-ohjaaja
Marja Elina Jaronen
p. 044 7039 745
marjae.jaronen(at)eduouka.fi

Ainevastaava

Opettaja
Jaana Seppä
p. 044 7039 756
jaana.seppa(at)eduouka.fi