AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN PÄIVÄOPETUS

Aikuisten perusopetuksessa voivat opiskella yli 16-vuotiaat opiskelijat. Opetus on jaettu lukuvuodessa viiteen eri jaksoon. Jokaisessa jaksossa voi opiskella eri aineiden opetusta.
Maahanmuuttajataustaisilla perusaopetuksen opiskelijoilla äidinkieli ja kirjallisuus on korvattu suomi toisena kielenä - opinnoilla ja ruotsin kieli on poistettu. Kaikki opiskelijat opiskelevat yhteensä vähintään 44 kurssia eri oppiaineita.
 

HAKU AIKUISTEN PERUSOPETUKSEEN ON JATKUVAHAKU

Aikuisten peruskouluun ja lukutaitovaiheeseen on jatkuva haku.

Kutsumme sinut testiin, jos meillä on vapaita opiskelupaikkoja.

Sähköiset hakulomakkeet löytyvät koulun etusivulta.

 

• Jos hakijaa ei valita ensimmäisenä hakuvaihtoehtona olevaan kouluun, hänen hakemuksensa toimitetaan seuraavana hakutoiveena olevaan kouluun.

• Jos hakijaa ei valita mihinkään kouluun, 15-29-vuotiaiden osalta tiedot toimitetaan Oulun kaupungin etsivään nuorisotyöhön.
Lisätietoa: www.ouka.fi/ouka/nuoret/etsiva-nuorisotyo

Peruskoulun kesto on 2 vuotta. Koulu on kurssimuotoinen. Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. Kielitaitosuositus on A2.1. Matematiikan ja englannin voi aloittaa ilman aikaisempia opintoja. 

Mahdollisille vapautuville paikoille järjestetään täydennyshaku elokuussa aikuislukiolla Kastellin monitoimitalossa. 

Yhteystiedot: opinto-ohjaaja Erika Holappa, p. 050 3641 634, erika.holappa(at)eduouka.fi
Suomi toisena kielenä ainevastaava, Jaana Seppä, p. 044 7039 756, jaana.seppa(at)eduouka.fi

Perusasteen päiväopetus

 

Kastellin Monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

  • Perusasteen opetus
  • Lukioon valmistava koulutus

Sijainti kartalla: Aikuisten perusasteen päiväopetus, Sairaalanrinne 5

Opinto-ohjaaja
Erika Holappa
p. 050 3641 634
erika.holappa(at)eduouka.fi

Ainevastaava

Opettaja
Jaana Seppä
p. 044 7039 756
jaana.seppa(at)eduouka.fi