TUTKINTOMAKSUT

Opetusministeriö päättää tutkintomaksujen ja muiden tutkintoon kuuluvien kiinteiden maksujen suuruuden. Kokelaskohtainen tutkintomaksu koostuu kustakin kokeesta perittävästä koekohtaisesta maksusta, joka on 34 euroa.

Oulun opetustoimi laskuttaa kokelasta suoraan hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Maksut tulee olla suoritettuna eräpäivään mennessä. Todistuksen antaminen edellyttää, että tutkintokertoihin ja kokeisiin osallistumisesta säädetyt maksut on suoritettu.
Tutkintomaksu laskutetaan jälkikäteen. Tutkintomaksut laskutetaan syksyllä viikoilla 26–27 ja keväällä viikoilla 4–5. 

Koekohtaisten maksujen palauttaminen

Jos ennen kokeiden alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle asetettuja vaatimuksia, tai jos ilmoittautuminen tutkintoon tai sen kokeeseen on hakemuksesta mitätöity, koekohtaiset maksut palautetaan pyynnöstä kokelaalle. Perusmaksu on kuitenkin maksettava. Mikäli on kyse kielikokeesta ja kokelas on ehtinyt jo osallistua kuullunymmärtämiskokeeseen, koekohtainen maksu on maksettava.

Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä kokeesta on kyse.

Oppivelvollisten maksut

Tarkat ohjeet oppivelvollisten maksuista löytyy ylioppilastutkinnon yleisistä määräyksistä ja ohjeista.

Lisätietoa myös sivuilla Tutkinnon rakenne sekä Tutkintomaksut