Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi syksyllä 2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyivät aiemmat nivelvaiheen koulutukset perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), lukiostartti ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. 

TUVAn kohderyhmät ovat

  • oppivelvolliset ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
  • opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti.

Syksyn 2023 koulutus alkaa viikolla 34 maanantaina 21.8.2023. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun tekstiviestillä ja haastatellaan viikolla 32.

Oulun kaupungilla TUVA-koulutus sijoittuu lukio-opetuksen alle, ja toimintaa hallinnoi Oulun aikuislukio.

TUVA-ryhmiä on Oulun aikuislukiolla ja Pohjankartanon koulussa. Tiernan koulun ryhmä toimii polkuna TUVAan ja toisen asteen opintoihin.

Lisätietoa TUVAsta Opintopolussa.
 

TUVA-koulutukseen hakeminen

Syksyllä 2023 alkavaan TUVA-koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa 21.2.-21.3.2023.

Kun yhteishaun tulokset ovat tulleet, jatkuva haku laitetaan auki heti kesäkuussa ja pidetään auki nonstoppina.
Hae Opintopolun yhteishaussa.