UUSIMISKERRAT

Ylioppilastutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn ja pakollisen kompensoidun kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.

Hyväksytyn kokeen saa uusia tutkinnon suorittamisen aikana ja tutkinnon suorittamisen jälkeen niin monta kertaa kuin haluaa.

Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta

arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajaa. Täydentäminen on mahdollista vasta sen jälkeen,

kun tutkinto on suoritettu.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet