UUSIMISKERRAT

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinto voi siis venyä pisimmillään kuuteen tutkintokertaan!

Hylätty vanhamuotoinen reaalikoe uusitaan kevään 2006 tutkinnosta alkaen osallistumalla vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kokelas saa ilmoittautuessaan itse valita, minkä reaaliaineen kokeeseen hän osallistuu. Jos kokelas käyttää ensimmäisen uusimiskertansa kevään 2007 tai syksyn 2007 tutkinnossa ja saa kokeesta hylätyn arvosanan, hänen on osallistuttava toisella uusimiskerralla saman reaaliaineen kokeeseen.

Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi tai hylätyksi.

Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran. Hyväksytyn kokeen uusimiselle ei ole aikarajaa. (Koskee myös reaaliaineen koetta keväästä 2006 alkaen!)

Hyväksytyn vanhamuotoisen reaalikokeen saa uusia kaksi kertaa jos on käyttänyt ensimmäisen uusintakerran vuoden 2005 loppuun mennessä. Toisen uusintakerran voi käyttää kevään 2006 tutkinnosta alkaen osallistumalla yhden kerran yhden reaaliaineen kokeeseen.

Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajaa. Täydentäminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet