YLIOPPILASTUTKINTO

Tutkinnon voi suorittaa yhden tutkintokerran aikana tai hajautetusti enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Yo-tutkinto käsittää:

  • 4 pakollista koetta, joiden lisäksi voi suorittaa
  • 1 tai useampia ylimääräisiä kokeita
  • Pakolliset kokeet (4):

Kaikille pakollisena kokeena on äidinkielen ja kirjallisuuden koe
Kolme muuta pakollista koetta valitaan ryhmästä, johon kuuluvat:

  • toinen kotimainen kieli (ruotsi), tasot pitkä tai keskipitkä
  • vieras kieli, tasot pitkä tai lyhyt
  • matematiikka, tasot pitkä tai lyhyt
  • yksi reaaliaineen koe

Ylioppilastutkintotodistus
Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon kokeiden hyväksytyn suorittamisen lisäksi, että lukion oppimäärän pohjalta osallistuva on suorittanut myös lukion oppimäärän hyväksytysti ja ammatillisen tutkinnon pohjalta osallistuva ammattitutkinnon. Jos koulusuorituksissa on jokin puute, on koulun ilmoitettava siitä Ylioppilastutkintolautakunnalle keväällä toukokuun alkupuolella ja syksyllä lokakuussa.

Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa ylioppilastodistukset lakkiaisiin mennessä ainoastaan niille, joilla puutteita ei ole.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet