Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta

Uusimmat asiakirjat (8.3.2013 alkaen)

 

Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Erja Repo-Tervonen

Varapuheejohtaja

Jouko Korkiakoski

 

 

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.