Kodin ja koulun yhteistyö

Nuoren koulutyön ja elämänhallinnan sujumisen kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyön luontevia muotoja ovat luokanvalvojan ja huoltajien väliset keskustelut puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestein sekä henkilökohtainen tapaaminen, johon on mahdollisuus esimerkiksi syksyn taksvärkkilauantaina.

Opettajien tapaamismahdollisuudesta tiedotetaan lisää ensimmäisen jakson aikana. Koulu toivoo huoltajien olevan rohkeasti yhteydessä luokanvalvojaan. Oppiaineisiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan aineenopettajiin, ja opinto-ohjaajilta saa tietoa jatkokoulutukseen hakeutumisesta. Lisäksi huoltajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön.

Oppilaan poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojalle Wilmassa. Koulutyön alkaessa jokainen koulumme uusi oppilas ja huoltaja saavat Wilmaan käyttäjätunnuksen käyttöohjeineen.

Koulun toiminnasta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukukauden ja jaksojen vaihtumisen yhteydessä Wilman tiedotteilla ja viesteillä sekä oppilaan oppaassa ja tapahtumakalenterilla, jotka löytyvät koulun kotisivuilta. Lisäksi järjestetään vanhempainiltoja ja lukukauden päättyessä oppilaat saavat koulun vuosikertomuksen. Tiedonkulun varmistaminen tapahtuu tiedotteiden palautusosaan vaadittavalla huoltajan allekirjoituksella. Ajankohtaista asiaa löytyy myös koulun www-sivuilta ja Wilmasta.

Oppilaan koulutyön sujumista huoltajat voivat seurata esimerkiksi koemenestyksen perusteella.

Ks. vanhempaintoimikunta POKKA alla.

POKKA

Vanhempaintoimikunnassa on jäsenenä vanhempia jokaiselta luokalta. Myös muut vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin. Koulun henkilökunnasta kokouksiin osallistuvat esim. rehtori, apulaisrehtori, oppilaskunnan ohjaava opettaja jne. Kokouksessa on lisäksi oppilaskunnan edustus mukana. Kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Lukuvuoden ensimmäisen kokouksen aika ilmoitetaan koulun alkaessa.

Toimintasuunnitelma on muotoiltu hyvin avoimeksi, keskustelevaksi ja toimintaan keskittyväksi. Tarkoituksena on olla mukana yläkouluikäisten nuorten elämänvaiheeseen liittyvissä tärkeissä asioissa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen kautta sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon ja dialogiin rehtorin ja opettajien kanssa. Vanhempaintoimikunta voi olla mukana järjestämässä esim. teemallisia vanhempainiltoja. Joka toinen vuosi Pohjankartanon vanhempaintoimikunta on toteuttanut ammattimessut. Ammattimessuilla vanhemmat ovat esitelleet oppilaille omia ammattejaan ja nykyiseen työhönsä johtanutta urapolkua.

Vanhempaintoimikunta tekee yhteistyötä lähialueen muiden vanhempaintoimikuntien kanssa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Koulumusiikin tuki R.Y.