Kodin ja koulun yhteistyö

Nuoren koulutyön ja elämänhallinnan sujumisen kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyön luontevia muotoja ovat luokanvalvojan ja huoltajien väliset keskustelut puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Wilma-viestein sekä henkilökohtainen tapaaminen, johon on mahdollisuus esimerkiksi syksyn taksvärkkilauantaina.

Opettajien tapaamismahdollisuudesta tiedotetaan lisää ensimmäisen jakson aikana. Koulu toivoo huoltajien olevan rohkeasti yhteydessä luokanvalvojaan. Oppiaineisiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan aineenopettajiin, ja opinto-ohjaajilta saa tietoa jatkokoulutukseen hakeutumisesta. Lisäksi huoltajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön.

Oppilaan poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojalle esimerkiksi soittamalla opettajainhuoneeseen heti aamulla ja/tai sähköisesti Wilmassa. Koulutyön alkaessa jokainen koulumme uusi oppilas ja huoltaja saavat Wilmaan käyttäjätunnuksen käyttöohjeineen.

Koulun toiminnasta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukukauden alussa oppilaan oppaassa ja tapahtumakalenterilla. Jakson vaihtumisen yhteydessä jaetaan jaksotiedote. Lisäksi järjestetään vanhempainiltoja ja lukukauden päättyessä oppilaat saavat koulun vuosikertomuksen. Tiedonkulun varmistaminen tapahtuu tiedotteiden palautusosaan vaadittavalla huoltajan allekirjoituksella. Ajankohtaista asiaa löytyy myös koulun www-sivuilta ja Wilmasta.

Oppilaan koulutyön sujumista huoltajat voivat seurata esimerkiksi koemenestyksen perusteella. Eri oppiaineiden koepapereiden näyttäminen kotiväelle varmennetaan huoltajan allekirjoituksella.

POKKA

Pohjankartanon yläasteelle perustettiin vanhempaintoimikunta 10.9.2003. Toimikunnan nimi "POKKA", on koulun oppilaiden ehdotus. Vanhempaintoimikunnassa on jäseninä vanhempia, rehtorin lisäksi kolme opettajaa ja kaksi oppilaskunnan edustajaa. Kokouksia pidetään säännöllisesti.

Koulumusiikin tuki R.Y.