Kodin ja koulun yhteistyö

Nuoren koulutyön ja elämänhallinnan sujumisen kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyön luontevia muotoja ovat luokanvalvojan ja huoltajien väliset keskustelut puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestein sekä henkilökohtainen tapaaminen, johon on mahdollisuus esimerkiksi syksyn taksvärkkilauantaina.

Opettajien tapaamismahdollisuudesta tiedotetaan lisää ensimmäisen jakson aikana. Koulu toivoo huoltajien olevan rohkeasti yhteydessä luokanvalvojaan. Oppiaineisiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan aineenopettajiin, ja opinto-ohjaajilta saa tietoa jatkokoulutukseen hakeutumisesta. Lisäksi huoltajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön.

Oppilaan poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojalle Wilmassa. Koulutyön alkaessa jokainen koulumme uusi oppilas ja huoltaja saavat Wilmaan käyttäjätunnuksen käyttöohjeineen.

Koulun toiminnasta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukukauden ja jaksojen vaihtumisen yhteydessä Wilman tiedotteilla ja viesteillä sekä oppilaan oppaassa ja tapahtumakalenterilla, jotka löytyvät koulun kotisivuilta. Lisäksi järjestetään vanhempainiltoja ja lukukauden päättyessä oppilaat saavat koulun vuosikertomuksen. Tiedonkulun varmistaminen tapahtuu tiedotteiden palautusosaan vaadittavalla huoltajan allekirjoituksella. Ajankohtaista asiaa löytyy myös koulun www-sivuilta ja Wilmasta.

Oppilaan koulutyön sujumista huoltajat voivat seurata esimerkiksi koemenestyksen perusteella. Eri oppiaineiden koepapereiden näyttäminen kotiväelle varmennetaan huoltajan allekirjoituksella.

Ks. vanhempaintoimikunta POKKA alla.

POKKA

Pohjankartanon yläasteen vanhempaintoimikunta on toiminut jo 15 vuotta. Toimikunnan nimi POKKA oli alun alkaen koulun oppilaiden ehdotus, ja hyvin se onkin pitänyt ajan kuluessa. Toimikunnassa on mukana vanhempia, rehtori ja vararehtori, oppilaskunnan ohjaava opettaja sekä kaksi oppilaskunnan edustajaa. Näin POKKA tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden mielipiteiden vaihtoon ja keskusteluun rehtorin, opettajien ja oppilaiden edustajien kanssa.

Tavoitteena on, että jokaiselta luokalta olisi edustaja vanhempaintoimikunnassa. Kokouksia pidetään 3 - 4 kertaa lukukaudessa, ja ne ovat kaikille vanhemmille avoimia. Mukana voi olla myös satunnaisesti. Kokouksista ilmoitetaan kaikille vanhemmille Wilman kautta.

Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista omaan kouluun ja yleisemminkin nuoriin liittyvistä asioista. Keskustelu on vapaamuotoista, ja jokainen voi nostaa esiin keskustelunaiheita ja esittää ideoita toimintaa varten. Mukana olevat opettajat ja oppilaskunnan edustajat kertovat kuulumisia suoraan koulun arjesta. Vanhempaintoimikunta voi tehdä yhteistyötä myös lähialueen muiden vanhempaintoimikuntien kanssa.

Kahden vuoden välein POKKA järjestää yhdessä koulun edustajien kanssa ammattimessut. Ammattimessuilla on koululaisten vanhempia kertomassa työstään ja siitä, millaisten polkujen kautta on nykyisiin töihinsä päätynyt.

Seuraavat messut järjestetään syksyllä 2019, ja otamme jo nyt ilomielin vastaan alustavia ilmoittautumisia oman ammatin esittelijäksi messuille. Jos olit mukana edellisillä ammattimessuilla, tule ihmeessä ensi syksynä uudestaan! Messut ovat saaneet erittäin hyvää palautetta koululaisilta ja esittelijöiltä.

Syksyn 2018 ohjelma on käynnistymässä. Ohjelmassa on 8. luokkien vanhempainilta yhdessä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa marraskuussa, koulun stipendirahaston kartuttaminen sekä viime keväänä tehdyn hyvinvointikyselyn pohjalta syntyneiden kehitysideoiden konkretisointi.

Hyvinvoinnin kehittämisen teemana on ”Kohtaaminen”: millä keinoin haluaisit edistää kotien ja koulun tai muita koulutyön kohtaamisia? Syksyn ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin myös mahdollisuudesta tukea vähävaraisten perheiden lapsia. Tule sinäkin suunnittelemaan, miten voisimme auttaa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Terveisin

Vesa Koivunen, puheenjohtaja vesa.koivunen(at)mainoskeskus.fi

p. 0400 686 319

Satu Välijärvi, sihteeri

satu.valijarvi(at)gmail.com

Koulumusiikin tuki R.Y.