Oppimisen tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävä tuki oppimiseen ja koulunkäyntiin. Mikäli nuorella on koulunkäyntiin liittyviä pulmia, kannattaa niistä olla yhteydessä luokanvalvojaan tai erityisopettajaan. Jos opettajalla herää huoli nuoren oppimisesta, on hän yhteydessä kotiin ja tukea lähdetään suunnittelemaan yhdessä.

Apua oppimiseen ja muihin arjen haasteisiin saa myös opiskeluhuollosta. Opettaja voi tehdä aloitteen, jos huomaa oppilaalla olevan tarvetta tukeen. Myös nuori itse voi olla yhteydessä opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuolto on vapaaehtoista ja edellyttää lapsen, nuoren tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

Koulun opiskeluhuoltoa toteuttavat opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi yhdessä. Sen tehtävänä on edistää ja tukea oppilaan oppimista sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Kouluterveydenhuollon, eli terveydenhoitajan ja säännöllisten terveystarkastusten sekä suun terveydenhuollon palvelujen, lisäksi kouluissa on tarjolla myös koulukuraattorin ja -psykologin palvelut.

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki