Opetussuunnitelma

Peruskoulussa annettava opetus perustuu opetuksen järjestäjän laatimaan opetussuunnitelmaan. Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla ovat voimassa opetushallituksen määrittämät valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet POPS (2014). Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa opetussuunnitelmasta.