Opetussuunnitelma

Peruskoulussa annettava opetus perustuu opetuksen järjestäjän laatimaan opetussuunnitelmaan. Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla ovat voimassa opetushallituksen määrittämät valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet POPS (2014). Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa opetussuunnitelmasta.

Oulun kaupungin musiikkiluokkien opetussuunnitelma