Tuntijako

Tuntijako kertoo opetettavan aineen vuosiviikkotuntimäärän, eli keskimääräisen viikottaisen tuntimäärän vuoden aikana. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston antamaan valtakunnalliseen tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Pohjankartanossa on käytössä 5-jaksojärjestelmä ja 75-minuuttiset tunnit, mistä johtuen oppiaineiden tuntimäärä ja opetettavat aineet vaihtelevat jaksottain. Koulumme tavalliset luokat noudattavat Oulun kaupungin yhteistä tuntijakoa ja musiikkiluokkalaiset Oulun kaupungin musiikkiluokkien tuntijakoa.

Oulun kaupungin tuntijako (tavalliset luokat)

Aine 7. lk 8. lk 9. lk
AI 3 3 4
A1-kieli 2 2 3
RU 1 2 1
U/ET 1 1 1
HI 2 2  
YO     3
MA 3 4 4
FK 2 2 3
BG 2 2 3
TT 1 1 1
OPO 0,5 1 1
TVT 0,5    
LI 2 3 2
KO 3    
3    
KU 2    
MU 2    
VAL   6 4
YHT. 30 29 30
A2-kieli 2 3 3
jos A2 32 30 31

 

Oulun kaupungin tuntijako (musiikkiluokat)

Aine 7. lk 8. lk 9. lk
AI 3 3 4
A1-kieli 2 2 3
RU 1 2 1
U/ET 1 1 1
HI 2 2  
YO     3
MA 3 4 4
FK 2 2 3
BG 2 2 3
TT 1 1 1
OPO 0,5 1 1
TVT 0,5    
LI 2 3 2
KO 3    
3    
KU   2  
MU 3 4 4
ORK 1 2 2
YHT. 30 31 32
A2 2 3 3
jos A2 32 34 35