Kansainvälisyys

Opetussuunnitelman mukaan kansainvälisyyskasvatus sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Yksi kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteista on lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja myönteistä asennoitumista erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisyyskasvatuksella pyritään koulussa kehittämään toista ihmistä arvostavaa ja erilaisuudesta rikastuvaa asenneilmapiiriä ja siten tukemaan oppilaan maailmankuvan kehittymistä mahdollisimman monipuoliseksi.

Osallistumme aktiivisesti Erasmus+ -ohjelmaan ja erilaisiin kansainvälisyyshankkeisiin.