Oppilaskunta ja tukioppilaat

Tämän sivun sisältö:

Oppilaskunnan edustajat leikkivät piirissä.

Oppilaskunta

Pohjankartanon koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaskunnan edustajistoon valitaan sekä edustaja, että varaedustaja jokaiselta luokalta. Oppilaat tekevät valinnan äänestämällä. Edustajistosta valitaan oppilaskunnan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, projektivastaava, kioskivastaava sekä yksi edustaja jokaiselta luokka-asteelta. Oppilaskunta-asioista pidetään infotilaisuus elokuussa.

Pohjankartanon koulussa oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on parantaa koulumme työskentelyilmapiiriä ja oppilaiden välistä yhteenkuuluvuutta. Oppilaskunta voi halutessaan ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja tehdä parannusehdotuksia koulun henkilökunnalle. Oppilaskunta voi ylläpitää kioskia, jonka tuotto käytetään koko oppilaskuntaa hyödyttävästi. Lisäksi oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia yhdessä tukioppilaiden kanssa. Syys- ja kevätlukukauden lopussa voi olla oppilaskunnan päivä. Silloin järjestetään juhla, jossa oppilaat esittävät itse tehtyjä ja huumorilla höystettyjä esityksiä.

Oppilaskunta on osallistunut aktiivisesti taksvärkkiin. Keräyksestä saadun tuoton oppilaskunta lahjoittaa vuosittain valitsemalleen taholle erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin avustuskohteisiin. Pohjankartanon koulun oppilaskunta tekee yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan Madetojan musiikkilukion oppilaskunnan kanssa.

Lukuvuonna 20232024 oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Ukko-Pekka Yliranta.

Tukioppilastoimintaa sisäpihalla. Oppilaat liikkuvat ja pitävät hauskaa.

Tukioppilaat

Jokaiselta luokalta valitaan vapaaehtoisten hakemusten perusteella yksi tai useampi tukioppilas. 7.- luokkien oppilaat voivat hakea tukioppilaaksi marraskuussa. Tukioppilaan keskeisiä tehtäviä ovat luokkakavereiden tukeminen ja luokan yhteishengen luominen ja ylläpitäminen. Lisäksi hän toimii yhdyshenkilönä kouluyhteisön erilaisissa omaa luokkaa koskevissa tilanteissa.

Tukioppilaat järjestävät erilaisia kaikki koulun oppilaat aktivoivia tapahtumia ja pitävät päivänavauksia. Tukioppilaat osallistuvat myös uusien seiskaluokkalaisten opastamiseen monin eri tavoin. Jokaisella 7.- luokalla on kaksi tai kolme kummitukioppilasta tukemassa 7.-luokalle siirtymistä ja uuden luokan ryhmäytymistä yhdessä luokanvalvojan kanssa. Tukioppilaat saavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilaskoulutuksen.

Lukuvuonna 20232024 tukioppilastoimintaa koordinoi Kirsi Kumpulainen