Koulun esittely

Pohjankartanon koulun toiminnan lähtökohtana on huolehtia, että kaikki oppilaat saavat hyvää perusopetusta ja pääsevät osallistumaan koulun muuhun toimintaan. Pohjankartanon koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaistaan laajasti sivistyneitä, humanistisiin ja eettisiin elämänarvoihin sitoutuneita, kulttuuria arvostavia, ihmisarvoa ja yksilöiden erilaisuutta kunnioittavia nuoria, jotka pystyvät luottamaan itseensä, ottamaan vastuun ympäristöstään ja omasta elämästään sekä tekemään mielekkäitä jatko-opintovalintoja omien toivomustensa ja suuntautuneisuutensa mukaan.

Tavoitteenamme on
•edistää oppilaiden persoonallisuuden kehittymistä
•tukea jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista
•luoda edellytykset sosiaaliselle kasvulle huomioimalla oppilaiden yksilölliset erot.

Hyvään kielenhallintaan, ilmaisutaitoon ja kirjallisuudentuntemukseen painottuvan äidinkielen opetuksen antaman vankan yleispohjan lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita opintoja niissä aineissa, jotka kiinnostavat erityisesti häntä. Tarjoamme valinnaiskursseja kielissä, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, taito- ja taideaineissa sekä yhteiskunnallisissa aineissa. Suurena kouluna pystymme räätälöimään monipuolisen valinnaisainetarjottimen ja myös toteuttamaan valinnaiskursseja.

Pohjankartanon koulun erityistehtävä on musiikki. Oppilaista noin puolet on musiikkiluokkalaisia. Musiikki näkyy ja kuuluu koulumme arjessa ja juhlassa. Oman säväyksensä musiikkitoiminnalle antaa kuoro, joka edustaa kouluamme kuoromatkoillaan ympäri maailmaa.

Jaksot

1. jakso 12.8.2020 - 4.10.2020

2. jakso 5.10.2020 - 1.12.2020

3. jakso 2.12.2020 - 9.2.2021

4. jakso 10.2.2021 - 12.4.2021

5. jakso 13.4.2021 - 5.6.2021

Peruskorjaus

Pohjankartanon koulun peruskorjaus aiheuttaa muutoksia opetusjärjestelyihin

Lukuvuonna 2020 - 2021 Pohjankartanon koulussa jatkuu peruskorjaus. Nyt työn alla on C-osa, jossa sijaitsevat entiset yläkoulun musiikkiluokat ja osa konservatorion opetustiloista. Seuraavaksi peruskorjausvuorossa on koulumme juhlasali, jossa töiden on määrä alkaa vuonna 2021.