Kummi- ja tukioppilaat

 

Jokaiselta luokalta valitaan vapaaehtoisten hakemusten perusteella yksi tai useampi tukioppilas. 7.- luokkien oppilaat voivat hakea tukioppilaaksi marraskuussa. Tukioppilaan keskeisiä tehtäviä ovat luokkakavereiden tukeminen ja luokan yhteishengen luominen ja ylläpitäminen. Lisäksi hän toimii yhdyshenkilönä kouluyhteisön erilaisissa omaa luokkaa koskevissa tilanteissa.

Tukioppilaat järjestävät erilaisia kaikki koulun oppilaat aktivoivia tapahtumia ja pitävät päivänavauksia. Tukioppilaat osallistuvat myös uusien seiskaluokkalaisten opastamiseen monin eri tavoin. Jokaisella 7.- luokalla on kaksi tai kolme kummitukioppilasta tukemassa 7.-luokalle siirtymistä ja uuden luokan ryhmäytymistä yhdessä luokanvalvojan kanssa. Tukioppilaat saavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilaskoulutuksen.