Pohjankartanon koulun musiikkiluokat

Pohjankartanon koulussa on luokilla 7–9 vuosittain noin 420 oppilasta ja lisäopetuksessa, kymppiluokilla, noin 20 oppilasta. Hieman vajaa puolet 7. –9.-luokkalaisista opiskelee musiikkiluokilla. Pohjankartanossa on vuosittain 6-7 rinnakkaisluokkaa.

Erikoisluokille hakeudutaan omalle oppilasalueelle. Jos oppilaan toivomaa erikoisluokkaa ei ole tarjolla omalla oppilasalueella tai kulkeminen lähimmälle erikoisluokkakoululle on liikenneyhteyksien näkökulmasta hankalaa, voi hakea toiselle alueelle.

Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä. Kaikille erikoisluokille otetaan uusia oppilaita myös 7. luokalle. Tällöin valintatestit järjestetään 6. luokan keväällä. Musiikkiluokan oppilaat voivat jatkaa yläluokilla ilman erillistä pääsykoetta.

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät ole saaneet maksutonta koulukuljetusta syksystä 2016 alkaen, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Erikoisluokista ja niille hakemisesta kerrotaan tarkemmin vuosittain tammikuussa ilmestyvässä perusopetuksen oppaassa. Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammi-helmikuussa. Valintakokeet pidetään helmikuussa.