Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa ohjataan oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin opiskelussaan. Tavoitteena on, että oppilas kehittää itsetuntemustaan niin, että hän kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja itselleen soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tuella hankitaan yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia. Oppilasta ohjataan opiskeluohjelman laatimisessa, koulupolun siirtymissä, urasuunnittelussa ja ikävaiheen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu oppilaanohjauksesta. Hän työskentelee yhteistyössä muiden opettajien, luokanvalvojien, erityisopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilaanohjaus on
- opetussuunnitelman mukaisia luokkatunteja
- henkilökohtaista ohjausta
- pienryhmäohjausta
- työelämään tutustumista
- tutustumisvierailuja eri oppilaitoksiin
- tiedottamista opinnoista, opiskeluun liittyvistä valinnoista, TETistä, jatko-opinnoista

 

Jatko-opintoihin hakeminen

Päättöluokkalaiset hakevat jatko-opintoihin valtakunnallisessa yhteishaussa 23.2. - 23.3.2021. Hakuaika koskee seuraavia hakuja:

  • Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon, kevät 2021
  • Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, kevät 2021
  • Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2021 haku

Huom! Vuoden 2021 yhteiset haut järjestetään samanaikaisesti omina hakuinaan. Kaikki kolme hakua noudattavat siis samaa aikataulua. 

Lisätietoja opintopolku.fi -sivustolta

 

Opinto-ohjaajat lv. 2020-21
 
Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koulupäivinä sekä kesäkuussa yhteishaun tulosten selvittyä. Kodin ja koulun välinen tiedottaminen oppilaanohjauksen ajankohtaisista asioista tapahtuu Wilmassa. Oppilaanohjaukseen liittyviä vanhempainiltoja järjestetään mm. yhteishakuasioista.

 

Luokat 7A, 7C, 7E, 8B, 8D, 8F, 9A, 9C, 9D, 10A ja 10C

Outi Piisilä

p. 0447039062

 

Luokat 7B, 7D, 8A, 8C, 8E, 9B, 9D, 9F, 10B ja 10C

Pekka Laitinen

p. 0447039063