Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pohjankartanon yläasteella

Oppilaanohjauksessa ohjataan oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin opiskelussaan. Tavoitteena on, että oppilas kehittää itsetuntemustaan niin, että hän kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja itselleen soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tuella hankitaan yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-
opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia. Oppilasta ohjataan opiskeluohjelman laatimisessa, koulupolun siirtymissä, urasuunnittelussa ja ikävaiheen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu oppilaanohjauksesta. Hän työskentelee yhteistyössä muiden opettajien, luokanvalvojien, erityisopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilaanohjaus on
- opetussuunnitelman mukaisia luokkatunteja
- henkilökohtaista ohjausta
- pienryhmäohjausta
- työelämään tutustumista
- tutustumisvierailuja eri oppilaitoksiin
- tiedottamista opinnoista, opiskeluun liittyvistä valinnoista, TETistä, jatko-pinnoista

Pohjankartanon TET-ajat

7. lk yksi päivä ke 15.1.2020
8. lk ke 18.3. -pe 20.3.2020
9. lk vko 45: 4.11. -8.11.2019
10. lk joka maanantai 6 tuntia/päivä

 

Lisätietoa työelämään tutustumisesta löytyy osoitteesta https://peda.net/tet/oulunseutu.

 

Jatko-opintoihin hakeminen

Päättöluokkalaiset hakevat toisen asteen opintoihin valtakunnallisessa yhteishaussa helmi-maaliskuun alussa. Peruskoulun jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin on oma hakuaika kesällä. Lisätietoa löytyy perusopetuksen oppilaanohjauksen sivulta ja www.opintopolku.fi -sivulta.

 

Opinto-ohjaajat lv. 2019-20
Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koulupäivinä sekä kesäkuussa yhteishaun tulosten selvittyä. Kodin ja koulun välinen tiedottaminen oppilaanohjauksen ajankohtaisista asioista tapahtuu Wilmassa. Oppilaanohjaukseen liittyviä vanhempainiltoja järjestetään mm. yhteishakuasioista.

 

Luokat 7B, 7D, 7F, 8A, 8C, 8E, 9B, 9D, 9F, 10A ja 10C

Outi Piisilä

p.0447039062

 

Luokat 7A, 7C, 7E, 8B, 8D, 8F, 9A, 9C, 9D, 10B ja 10C
Pekka Laitinen
p. 0447039063