Oppilaskunta

Pohjankartanon koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaskunnan edustajistoon valitaan sekä edustaja, että varaedustaja jokaiselta luokalta. Oppilaat tekevät valinnan äänestämällä. Edustajistosta valitaan oppilaskunnan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, projektivastaava, kioskivastaava sekä yksi edustaja jokaiselta luokka-asteelta. Oppilaskunta-asioista pidetään infotilaisuus elokuussa.

Pohjankartanon koulussa oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on parantaa koulumme työskentelyilmapiiriä ja oppilaiden välistä yhteenkuuluvuutta. Oppilaskunta voi
halutessaan ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja tehdä parannusehdotuksia koulun henkilökunnalle.

Oppilaskunta voi ylläpitää kioskia, jonka tuotto käytetään koko oppilaskuntaa hyödyttävästi. Lisäksi oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia yhdessä tukioppilaiden kanssa.

Syys- ja kevätlukukauden lopussa voi olla oppilaskunnan päivä. Silloin järjestetään juhla, jossa oppilaat esittävät itse tehtyjä ja huumorilla höystettyjä esityksiä.

Oppilaskunta on osallistunut aktiivisesti taksvärkkiin. Keräyksestä saadun tuoton oppilaskunta lahjoittaa vuosittain valitsemalleen taholle erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin avustuskohteisiin.

Pohjankartanon koulun oppilaskunta tekee yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan Madetojan musiikkilukion oppilaskunnan kanssa.